header-bow

Voorbeelden uit de praktijk

Er zijn veel manieren waarop ouders en school samenwerken en met elkaar in gesprek gaan. De mooie praktijkvoorbeelden spreken tot de verbeelding. Laat je inspireren!

Een Steunpunt Passend Onderwijs, door en voor ouders

Rondetafelgesprekken Een groep ouders en onderwijsprofessionals in Alkmaar en omgeving creëert een steunpunt waar ouders terecht kunnen met al hun vragen over passend basisonderwijs. “Ouders met een kind dat passend onderwijs nodig heeft, zitten vaak met vragen waar ze geen antwoorden op kunnen vinden. Bij het zoeken raken ze verdwaald, ze krijgen halve antwoorden, verkeerde antwoorden. Met als gevolg dat het gesprek op school over de aanpak van het kind stagneert. Dat is voor niemand goed.” Aan het woord is Astrid Ottenheym, directeur van het samenwerkingsverband primair onderwijs Noord-Kennemerland. Ze bekleedde eerder verschillende functies in het onderwijs en daarvóór werkte ze jarenlang in de zorg. Zodoende kan ze met verschillende brillen op kijken naar wat er speelt en nodig is, zowel voor ouders als voor scholen. Ze nodigde een aantal ouders uit, plus een leerkracht, een intern begeleider en een aantal onderwijsdeskundigen, en begon een serie rondetafelgesprekken over de vraag: wat is hier aan de hand en wat kunnen we hier aan doen? Een oudersteunpunt Nanette heeft met haar zoon met autisme-problemen drie basisscholen versleten...

Mondomijn: “Wij hebben geen zorgcoördinator nodig”

Vergeet de kribbe, de school en de buitenschoolse kinderopvang met bijbehorende tussenschotten en overgangen. In Nederland ontstaan er steeds meer ‘integrale kindcentra’. Kinderen van 0 tot 13 jaar krijgen er een programma op maat en een doorlopende leerlijn. Op 1 plek, door 1 team met 1 visie.   Mondomijn in Helmond is een van de meest vooruitstrevende kindcentra in Nederland. Directeur Joke Tillemans: “Het Nederlandse onderwijs legt normen vast. Voor kinderen die daarvan afwijken, moeten scholen een noodoplossing bedenken. En daar willen wij van af. Wij bekijken voor alle kinderen afzonderlijk wat ze nodig hebben in hun ontwikkeling of leerproces om een stapje verder te komen”. Om dat te realiseren gaat ze resoluut voor onderwijsvernieuwing. Geen overgang of tussenschot tussen kinderopvang en school, maar één integraal aanbod van 0 tot 13 jaar Joke Tillemans: “Ons aanbod is verdeeld in 4 ‘Domijnen’ (sic): Domijn 1 (0 tot 3 jaar), Domijn 2 (3 tot 6 jaar), Domijn 3 (6 tot 9 jaar) en Domijn 4 (9 tot 12 jaar). Als een kind hier start, maken we samen met de ouders een kindontwikkelplan. Dat is altijd op maat: we bre...

Samenwerken in de gouden driehoek

De Impulsegroep op het Rodenborch-College Met een Impulsegroep binnen het VO wilden we heel graag preventief en oplossingsgericht werken. In de Impulsegroep richten we ons op de leerlingen die de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs maken (brugklassers). Deze overstap is voor veel leerlingen een grote stap. We richten ons bij de Impulsegroep op leerlingen die dit bovengemiddeld moeilijk of spannend vinden. Het direct veilig en vertrouwd voelen op je nieuwe school was onze insteek. Opzet We besteden veel aandacht aan de vaardigheden die je nodig hebt op het voortgezet onderwijs en het wennen op een nieuwe school, zodat de overstap zo klein mogelijk is. We starten daarom al voor de zomervakantie door een kennismaking voor kinderen en hun ouders te organiseren. Daarnaast vindt er een observatie op de basisschool plaats, is er een ouderavond en een intakegesprek. We wilden in de Impulsegroep graag samen optrekken met ouders en kinderen van elkaar en met elkaar laten leren. De kinderen in de Impulsegroep hebben allemaal hun eigen leervraag/doel. Zij werken aan doelen die zich richten op leren leren, plannen, concentratie, maar ook op sociale omgang met ...

Waarden en regels op de Prinses Amaliaschool

Enige jaren geleden kregen twee ouders van de Prinses Amaliaschool in Boxtel het stevig met elkaar aan de stok. Het incident vond plaats op het schoolterrein en zowel leerkrachten, kinderen en ouders waren er getuige van. De schrik zat er goed in en andere ouders sloegen meteen alarm. Zij trokken aan de bel bij de toenmalige directeur en gaven aan dat zij wilden dat de school gedragsregels zou opstellen. Daarmee moest duidelijk zijn hoe je met elkaar om hoorde te gaan binnen de school. De directeur was ook overtuigd van de noodzaak om iets te doen aan onacceptabel gedrag en liet een advocaat alle formele zaken rond gedrag in de school nog eens goed op een rij zetten. Maar daar wilde hij het niet bij laten. Met behulp van een adviseur, werd een plan gemaakt. Samen met de ouders van de MR en andere betrokken ouders werd een avond georganiseerd waarin gesproken werd over de waarden van de school; Trouw, Respect, Kwaliteit van leven. Besproken werd wat deze waarden inhouden en hoe ze vertaald konden worden in gedrag van iedereen die bij de school betrokken is. Het werd een avond waarop intensief werd nagedacht en met elkaar gesproken. De vraag welke school je kinderen wilt b...

Hallo allemaal! School en ouders bekijken samen De Luizenmoeder op OBS De Bosweide

De serie De Luizenmoeder is in korte tijd razend populair geworden in Nederland. En niet alleen in Nederland; het programma gaat inmiddels de grens over en kan (straks) ook in België en Duitsland bekeken worden. Het is een programma dat tot hele verschillende reacties leidt, zeker in onderwijsland. You love it or you hate it, kan je zeggen. Directeur Karin van der Hoek van OBS De Bosweide in Ridderkerk bedacht een wel heel origineel plan. Waarom niet met ouders samen een paar afleveringen van De Luizenmoeder kijken? “Het is natuurlijk allemaal heel erg over de top, maar we herkennen er ook het nodige in. Dáár kan je het met elkaar over hebben, zonder dat het meteen zwaar hoeft te worden. Laten we vooral de humor gebruiken om het gesprek licht te houden, terwijl het tóch over belangrijke onderwerpen kan gaan die school en ouders raken”, zo licht ze haar idee toe. Zodoende nodigde zij ouders uit om op maandagmorgen aan te schuiven voor een half uurtje kijken en napraten onder het genot van een kop koffie. Nog vóór er überhaupt ouders binnen waren, hing de NOS al aan de telefoon. “Die wilden graag een interview, ...

Project: It's My Child

Er zijn tal van redenen waarom mensen hun land hebben moeten verlaten, de voornaamste reden is om op zoek te gaan naar een betere en veilige toekomst voor hun kinderen. Ze beginnen aan een reis vol met risicovolle situaties, en hun enige houvast is een tas vol dromen over stabiliteit, veiligheid en geluk. Vanaf het moment dat deze vluchtelingen in Europa en/of Nederland aankomen, realiseren ze zich dat de tas vol dromen over stabiliteit flink beschadigd is. Ze ontdekken dat het leven veel moeilijker is dan ze hadden gedacht en er is geen tijd om bij te komen van de risicovolle reis, ze moeten flink aan de bak op allerlei gebied. Dit is het moment waarin de ouders in een negatieve spiraal terechtkomen, zij vinden dat ze hun missie volbracht hebben doordat ze de kinderen een veilig en stabiel land hebben gegeven. De ouders hebben moeite om opnieuw te aarden in deze nieuwe samenleving die vaak in groot contrast staat met de samenleving waar ze vandaan komen. Sommige ouders worden hierdoor onzeker, ze willen hun kind begeleiden zoals ze dat in hun thuisland hebben gedaan maar dat lukt ze niet altijd. En dan niet te vergeten dat kinderen alles veel sneller oppikken dan de ouders. Con...

Honderden ouders op de ouderavond. Hoe doet De Hofvilla dat?

Vier-, vijfhonderd ouders kwamen naar de ouderavond van De Hofvilla in Wateringen. Ze gingen in gesprek over vrede en vriendschap. “We zijn een community.” Verbinding, gelooft Mieke Hopmans, wezenlijke ontmoeting, draagt bij aan versterking van je onderwijsconcept. De Hofvilla heeft 485 leerlingen en als slogan: Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. “De kinderen zijn mijn klanten. Maar de ouders zijn wel het verlengstuk van die kinderen. Ik wil ze kennen. Ik wil weten wat mensen beweegt en hoe ik hen in beweging krijg.” Onderwijs door ouders De Hofvilla moet ouders wel in beweging krijgen omdat ze onderwijs geeft in ateliers: talentgericht onderwijs. En daarin worden ouders uitgedaagd hun eigen talenten in te zetten. “Als ik hen niet ken kunnen zij geen vorm en inhoud geven aan het onderwijs van hun kind.” De één weet alles over drones, een ander kan goed rappen. “Hen vragen een serie van zes lessen te geven gaat gemakkelijk”, zegt Hopmans, “omdat wij vanaf de basis duidelijk maken wat wij van hen verlangen. We vragen bij de inschrijving direct: wat is uw talent en kunt u ...

Contacten met ouders op het ISK in Deventer

Internationale Schakel Klas, Deventer Op een Internationale Schakel Klas (ISK) lijkt het contact met ouders iets ingewikkelds, vooral omdat er een taalbarrière is. De meeste talen die ouders spreken zijn in Nederland niet gangbaar. Soms spreekt een ouder Engels, Duits, Frans, of voldoende Nederlands. Dan is het natuurlijk een stuk makkelijker. De meeste ouders van ISK leerlingen beschikken niet over een e-mailadres en telefoneren is ook lastig, vanwege de taal en veel wisselende telefoonnummers. Gebruik informatiemateriaal met foto’s Het contact met ouders is belangrijk. Wij proberen regelmatig contact te hebben, meestal op school, maar desgewenst ook thuis. In de loop van de jaren zijn er een aantal momenten en manieren gevonden om ouders te ontmoeten en te spreken. Het eerste moment is natuurlijk bij de intake. Informatiemateriaal met foto’s zijn dan altijd voorhanden. De intake vindt meestal plaats zonder ingehuurde tolk; vaak komt er wel iemand mee die Engels of Nederlands spreekt. Nederlandse televisieprogramma’s zijn heel leerzaam Na een aantal weken is er een oudermiddag op school voor alle ouders. Dat gebeurt meestal per klas. Dan vol...
‘Opvoeden staat niet in mijn taakomschrijving.’