header-bow

Voorbeelden uit de praktijk

Er zijn veel manieren waarop ouders en school samenwerken en met elkaar in gesprek gaan. De mooie praktijkvoorbeelden spreken tot de verbeelding. Laat je inspireren!

Samenwerken in de gouden driehoek

De Impulsegroep op het Rodenborch-College Met een Impulsegroep binnen het VO wilden we heel graag preventief en oplossingsgericht werken. In de Impulsegroep richten we ons op de leerlingen die de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs maken (brugklassers). Deze overstap is voor veel leerlingen een grote stap. We richten ons bij de Impulsegroep op leerlingen die dit bovengemiddeld moeilijk of spannend vinden. Het direct veilig en vertrouwd voelen op je nieuwe school was onze insteek. Opzet We besteden veel aandacht aan de vaardigheden die je nodig hebt op het voortgezet onderwijs en het wennen op een nieuwe school, zodat de overstap zo klein mogelijk is. We starten daarom al voor de zomervakantie door een kennismaking voor kinderen en hun ouders te organiseren. Daarnaast vindt er een observatie op de basisschool plaats, is er een ouderavond en een intakegesprek. We wilden in de Impulsegroep graag samen optrekken met ouders en kinderen van elkaar en met elkaar laten leren. De kinderen in de Impulsegroep hebben allemaal hun eigen leervraag/doel. Zij werken aan doelen die zich richten op leren leren, plannen, concentratie, maar ook op sociale omgang met ...

Waarden en regels op de Prinses Amaliaschool

Enige jaren geleden kregen twee ouders van de Prinses Amaliaschool in Boxtel het stevig met elkaar aan de stok. Het incident vond plaats op het schoolterrein en zowel leerkrachten, kinderen en ouders waren er getuige van. De schrik zat er goed in en andere ouders sloegen meteen alarm. Zij trokken aan de bel bij de toenmalige directeur en gaven aan dat zij wilden dat de school gedragsregels zou opstellen. Daarmee moest duidelijk zijn hoe je met elkaar om hoorde te gaan binnen de school. De directeur was ook overtuigd van de noodzaak om iets te doen aan onacceptabel gedrag en liet een advocaat alle formele zaken rond gedrag in de school nog eens goed op een rij zetten. Maar daar wilde hij het niet bij laten. Met behulp van een adviseur, werd een plan gemaakt. Samen met de ouders van de MR en andere betrokken ouders werd een avond georganiseerd waarin gesproken werd over de waarden van de school; Trouw, Respect, Kwaliteit van leven. Besproken werd wat deze waarden inhouden en hoe ze vertaald konden worden in gedrag van iedereen die bij de school betrokken is. Het werd een avond waarop intensief werd nagedacht en met elkaar gesproken. De vraag welke school je kinderen wilt b...

Hallo allemaal! School en ouders bekijken samen De Luizenmoeder op OBS De Bosweide

De serie De Luizenmoeder is in korte tijd razend populair geworden in Nederland. En niet alleen in Nederland; het programma gaat inmiddels de grens over en kan (straks) ook in België en Duitsland bekeken worden. Het is een programma dat tot hele verschillende reacties leidt, zeker in onderwijsland. You love it or you hate it, kan je zeggen. Directeur Karin van der Hoek van OBS De Bosweide in Ridderkerk bedacht een wel heel origineel plan. Waarom niet met ouders samen een paar afleveringen van De Luizenmoeder kijken? “Het is natuurlijk allemaal heel erg over de top, maar we herkennen er ook het nodige in. Dáár kan je het met elkaar over hebben, zonder dat het meteen zwaar hoeft te worden. Laten we vooral de humor gebruiken om het gesprek licht te houden, terwijl het tóch over belangrijke onderwerpen kan gaan die school en ouders raken”, zo licht ze haar idee toe. Zodoende nodigde zij ouders uit om op maandagmorgen aan te schuiven voor een half uurtje kijken en napraten onder het genot van een kop koffie. Nog vóór er überhaupt ouders binnen waren, hing de NOS al aan de telefoon. “Die wilden graag een interview, ...

Project: It's My Child

Er zijn tal van redenen waarom mensen hun land hebben moeten verlaten, de voornaamste reden is om op zoek te gaan naar een betere en veilige toekomst voor hun kinderen. Ze beginnen aan een reis vol met risicovolle situaties, en hun enige houvast is een tas vol dromen over stabiliteit, veiligheid en geluk. Vanaf het moment dat deze vluchtelingen in Europa en/of Nederland aankomen, realiseren ze zich dat de tas vol dromen over stabiliteit flink beschadigd is. Ze ontdekken dat het leven veel moeilijker is dan ze hadden gedacht en er is geen tijd om bij te komen van de risicovolle reis, ze moeten flink aan de bak op allerlei gebied. Dit is het moment waarin de ouders in een negatieve spiraal terechtkomen, zij vinden dat ze hun missie volbracht hebben doordat ze de kinderen een veilig en stabiel land hebben gegeven. De ouders hebben moeite om opnieuw te aarden in deze nieuwe samenleving die vaak in groot contrast staat met de samenleving waar ze vandaan komen. Sommige ouders worden hierdoor onzeker, ze willen hun kind begeleiden zoals ze dat in hun thuisland hebben gedaan maar dat lukt ze niet altijd. En dan niet te vergeten dat kinderen alles veel sneller oppikken dan de ouders. Con...

Honderden ouders op de ouderavond. Hoe doet De Hofvilla dat?

Vier-, vijfhonderd ouders kwamen naar de ouderavond van De Hofvilla in Wateringen. Ze gingen in gesprek over vrede en vriendschap. “We zijn een community.” Verbinding, gelooft Mieke Hopmans, wezenlijke ontmoeting, draagt bij aan versterking van je onderwijsconcept. De Hofvilla heeft 485 leerlingen en als slogan: Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. “De kinderen zijn mijn klanten. Maar de ouders zijn wel het verlengstuk van die kinderen. Ik wil ze kennen. Ik wil weten wat mensen beweegt en hoe ik hen in beweging krijg.” Onderwijs door ouders De Hofvilla moet ouders wel in beweging krijgen omdat ze onderwijs geeft in ateliers: talentgericht onderwijs. En daarin worden ouders uitgedaagd hun eigen talenten in te zetten. “Als ik hen niet ken kunnen zij geen vorm en inhoud geven aan het onderwijs van hun kind.” De één weet alles over drones, een ander kan goed rappen. “Hen vragen een serie van zes lessen te geven gaat gemakkelijk”, zegt Hopmans, “omdat wij vanaf de basis duidelijk maken wat wij van hen verlangen. We vragen bij de inschrijving direct: wat is uw talent en kunt u ...

Contacten met ouders op het ISK in Deventer

Internationale Schakel Klas, Deventer Op een Internationale Schakel Klas (ISK) lijkt het contact met ouders iets ingewikkelds, vooral omdat er een taalbarrière is. De meeste talen die ouders spreken zijn in Nederland niet gangbaar. Soms spreekt een ouder Engels, Duits, Frans, of voldoende Nederlands. Dan is het natuurlijk een stuk makkelijker. De meeste ouders van ISK leerlingen beschikken niet over een e-mailadres en telefoneren is ook lastig, vanwege de taal en veel wisselende telefoonnummers. Gebruik informatiemateriaal met foto’s Het contact met ouders is belangrijk. Wij proberen regelmatig contact te hebben, meestal op school, maar desgewenst ook thuis. In de loop van de jaren zijn er een aantal momenten en manieren gevonden om ouders te ontmoeten en te spreken. Het eerste moment is natuurlijk bij de intake. Informatiemateriaal met foto’s zijn dan altijd voorhanden. De intake vindt meestal plaats zonder ingehuurde tolk; vaak komt er wel iemand mee die Engels of Nederlands spreekt. Nederlandse televisieprogramma’s zijn heel leerzaam Na een aantal weken is er een oudermiddag op school voor alle ouders. Dat gebeurt meestal per klas. Dan vol...

School in Schilderswijk werkt sámen met ouders aan positief gedrag

In de rumoerige aula zitten twee moeders tegenover elkaar. Ze kijken elkaar geconcentreerd aan tot er één iets zegt. De ander begint te stralen en lacht. Leraren van de Haagse Koningin Beatrixschool werkten het afgelopen jaar met de kinderen aan positief gedrag. Hun ouders zijn zo enthousiast dat zij ook mee willen doen. Het doet wat met je Tijdens de nieuwjaarsreceptie die de school altijd in september houdt praten ouders, leerlingen en leraren bij. Tweetallen strijken neer in de complimentenhoek, waar ze elkaar iets aardigs mogen zeggen. Zo ervaart iedereen aan den lijve wat dat met je doet: positief aangesproken worden. “Binnen de Schilderswijk hebben we te maken met een heel leuke, maar ook pittige populatie”, vertelt directeur Lineke de Jong. “Kinderen krijgen niet altijd gewenst sociaal gedrag van huis uit mee.” Preventief en samen Wat De Jong niet wil: alleen maar ‘curatief’ bezig zijn met gedrag: corrigeren wat niet goed gaat. “Ik geloof heel erg in een preventieve methode én in ouderbetrokkenheid. Maar ik wil een methode gebruiken die bewezen werkt.” Het werd PBS: Positive Behavior Suppo...

Driehoeksgesprek: “Prachtig om te zien hoe trots ouders zijn”

Dalton Dokkum organiseert drie keer per jaar een driehoeksgesprek waarbij een leerling met zijn coach en zijn ouders praat over drijfveren. Ouder Baukje: “Mooi om te zien dat het over meer gaat dan alleen prestaties of resultaten.” Ouderbetrokkenheid Dalton Dokkum is een school die altijd al veel contact heeft met ouders, zo zijn er ouder-, meedenk- en workshopavonden. Door nu ook gesprekken in een driehoeksverhouding – leerling, coach en ouders – te organiseren, betrekken ze ouders nog meer bij de ontwikkeling van hun kind. Schoolleider Sipke Saakstra: “We zijn de driehoeksgesprekken gestart om samen op zoek te gaan naar wat een leerling drijft. Waar is hij goed in, wat wil hij bereiken en wat heeft hij daarvoor van ons als school nodig?” Geen garanties Op dit moment werken de eerste en tweede klassen op deze wijze. Het idee van de driehoeksgesprekken is vooraf aan de ouders gepresenteerd. Sipke: “Volwassenen herkennen de werkwijze, zoals het aannemen van een proactieve houding en feedback geven, veelal uit hun eigen werksituatie. Ook sluit het straks beter aan bij de vervolgopleiding. Wij hebben tegen ouders gezegd: wij zijn e...
‘Mijn vader zegt dat ik mijn rekenmachine mag gebruiken’