header-bow

Voorbeelden uit de praktijk

Er zijn veel manieren waarop ouders en school samenwerken en met elkaar in gesprek gaan. De mooie praktijkvoorbeelden spreken tot de verbeelding. Laat je inspireren!

Hallo allemaal! School en ouders bekijken samen De Luizenmoeder op OBS De Bosweide

De serie De Luizenmoeder is in korte tijd razend populair geworden in Nederland. En niet alleen in Nederland; het programma gaat inmiddels de grens over en kan (straks) ook in België en Duitsland bekeken worden. Het is een programma dat tot hele verschillende reacties leidt, zeker in onderwijsland. You love it or you hate it, kan je zeggen. Directeur Karin van der Hoek van OBS De Bosweide in Ridderkerk bedacht een wel heel origineel plan. Waarom niet met ouders samen een paar afleveringen van De Luizenmoeder kijken? “Het is natuurlijk allemaal heel erg over de top, maar we herkennen er ook het nodige in. Dáár kan je het met elkaar over hebben, zonder dat het meteen zwaar hoeft te worden. Laten we vooral de humor gebruiken om het gesprek licht te houden, terwijl het tóch over belangrijke onderwerpen kan gaan die school en ouders raken”, zo licht ze haar idee toe. Zodoende nodigde zij ouders uit om op maandagmorgen aan te schuiven voor een half uurtje kijken en napraten onder het genot van een kop koffie. Nog vóór er überhaupt ouders binnen waren, hing de NOS al aan de telefoon. “Die wilden graag een interview, ...

Project: It's My Child

Er zijn tal van redenen waarom mensen hun land hebben moeten verlaten, de voornaamste reden is om op zoek te gaan naar een betere en veilige toekomst voor hun kinderen. Ze beginnen aan een reis vol met risicovolle situaties, en hun enige houvast is een tas vol dromen over stabiliteit, veiligheid en geluk. Vanaf het moment dat deze vluchtelingen in Europa en/of Nederland aankomen, realiseren ze zich dat de tas vol dromen over stabiliteit flink beschadigd is. Ze ontdekken dat het leven veel moeilijker is dan ze hadden gedacht en er is geen tijd om bij te komen van de risicovolle reis, ze moeten flink aan de bak op allerlei gebied. Dit is het moment waarin de ouders in een negatieve spiraal terechtkomen, zij vinden dat ze hun missie volbracht hebben doordat ze de kinderen een veilig en stabiel land hebben gegeven. De ouders hebben moeite om opnieuw te aarden in deze nieuwe samenleving die vaak in groot contrast staat met de samenleving waar ze vandaan komen. Sommige ouders worden hierdoor onzeker, ze willen hun kind begeleiden zoals ze dat in hun thuisland hebben gedaan maar dat lukt ze niet altijd. En dan niet te vergeten dat kinderen alles veel sneller oppikken dan de ouders. Con...

Honderden ouders op de ouderavond. Hoe doet De Hofvilla dat?

Vier-, vijfhonderd ouders kwamen naar de ouderavond van De Hofvilla in Wateringen. Ze gingen in gesprek over vrede en vriendschap. “We zijn een community.” Verbinding, gelooft Mieke Hopmans, wezenlijke ontmoeting, draagt bij aan versterking van je onderwijsconcept. De Hofvilla heeft 485 leerlingen en als slogan: Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. “De kinderen zijn mijn klanten. Maar de ouders zijn wel het verlengstuk van die kinderen. Ik wil ze kennen. Ik wil weten wat mensen beweegt en hoe ik hen in beweging krijg.” Onderwijs door ouders De Hofvilla moet ouders wel in beweging krijgen omdat ze onderwijs geeft in ateliers: talentgericht onderwijs. En daarin worden ouders uitgedaagd hun eigen talenten in te zetten. “Als ik hen niet ken kunnen zij geen vorm en inhoud geven aan het onderwijs van hun kind.” De één weet alles over drones, een ander kan goed rappen. “Hen vragen een serie van zes lessen te geven gaat gemakkelijk”, zegt Hopmans, “omdat wij vanaf de basis duidelijk maken wat wij van hen verlangen. We vragen bij de inschrijving direct: wat is uw talent en kunt u ...

Contacten met ouders op het ISK in Deventer

Internationale Schakel Klas, Deventer Op een Internationale Schakel Klas (ISK) lijkt het contact met ouders iets ingewikkelds, vooral omdat er een taalbarrière is. De meeste talen die ouders spreken zijn in Nederland niet gangbaar. Soms spreekt een ouder Engels, Duits, Frans, of voldoende Nederlands. Dan is het natuurlijk een stuk makkelijker. De meeste ouders van ISK leerlingen beschikken niet over een e-mailadres en telefoneren is ook lastig, vanwege de taal en veel wisselende telefoonnummers. Gebruik informatiemateriaal met foto’s Het contact met ouders is belangrijk. Wij proberen regelmatig contact te hebben, meestal op school, maar desgewenst ook thuis. In de loop van de jaren zijn er een aantal momenten en manieren gevonden om ouders te ontmoeten en te spreken. Het eerste moment is natuurlijk bij de intake. Informatiemateriaal met foto’s zijn dan altijd voorhanden. De intake vindt meestal plaats zonder ingehuurde tolk; vaak komt er wel iemand mee die Engels of Nederlands spreekt. Nederlandse televisieprogramma’s zijn heel leerzaam Na een aantal weken is er een oudermiddag op school voor alle ouders. Dat gebeurt meestal per klas. Dan vol...

School in Schilderswijk werkt sámen met ouders aan positief gedrag

In de rumoerige aula zitten twee moeders tegenover elkaar. Ze kijken elkaar geconcentreerd aan tot er één iets zegt. De ander begint te stralen en lacht. Leraren van de Haagse Koningin Beatrixschool werkten het afgelopen jaar met de kinderen aan positief gedrag. Hun ouders zijn zo enthousiast dat zij ook mee willen doen. Het doet wat met je Tijdens de nieuwjaarsreceptie die de school altijd in september houdt praten ouders, leerlingen en leraren bij. Tweetallen strijken neer in de complimentenhoek, waar ze elkaar iets aardigs mogen zeggen. Zo ervaart iedereen aan den lijve wat dat met je doet: positief aangesproken worden. “Binnen de Schilderswijk hebben we te maken met een heel leuke, maar ook pittige populatie”, vertelt directeur Lineke de Jong. “Kinderen krijgen niet altijd gewenst sociaal gedrag van huis uit mee.” Preventief en samen Wat De Jong niet wil: alleen maar ‘curatief’ bezig zijn met gedrag: corrigeren wat niet goed gaat. “Ik geloof heel erg in een preventieve methode én in ouderbetrokkenheid. Maar ik wil een methode gebruiken die bewezen werkt.” Het werd PBS: Positive Behavior Suppo...

Driehoeksgesprek: “Prachtig om te zien hoe trots ouders zijn”

Dalton Dokkum organiseert drie keer per jaar een driehoeksgesprek waarbij een leerling met zijn coach en zijn ouders praat over drijfveren. Ouder Baukje: “Mooi om te zien dat het over meer gaat dan alleen prestaties of resultaten.” Ouderbetrokkenheid Dalton Dokkum is een school die altijd al veel contact heeft met ouders, zo zijn er ouder-, meedenk- en workshopavonden. Door nu ook gesprekken in een driehoeksverhouding – leerling, coach en ouders – te organiseren, betrekken ze ouders nog meer bij de ontwikkeling van hun kind. Schoolleider Sipke Saakstra: “We zijn de driehoeksgesprekken gestart om samen op zoek te gaan naar wat een leerling drijft. Waar is hij goed in, wat wil hij bereiken en wat heeft hij daarvoor van ons als school nodig?” Geen garanties Op dit moment werken de eerste en tweede klassen op deze wijze. Het idee van de driehoeksgesprekken is vooraf aan de ouders gepresenteerd. Sipke: “Volwassenen herkennen de werkwijze, zoals het aannemen van een proactieve houding en feedback geven, veelal uit hun eigen werksituatie. Ook sluit het straks beter aan bij de vervolgopleiding. Wij hebben tegen ouders gezegd: wij zijn e...

Armoede in de school: Ouders en leerlingen steunen elkaar op het Pieter Nieuwland College

Een werkweek naar het buitenland, een cultureel uitstapje of de aanschaf van een ipad… dat zijn de momenten waarop armoede zichtbaar wordt, vertelt Wil Raeven. Hij is oud-rector van het Amsterdamse Pieter Nieuwlandcollege en voorzitter van De Tammo Stichting die de leerlingen van die school financieel ondersteunt. Een initiatief van ouders. Initiatief van ouders Het is intussen traditie: de afzwaaiend rector van het Pieter Nieuwland College wordt voorzitter van De Tammo Stichting. Die stichting werd in 1999 opgericht door de ouders van Tammo Waalewijn, een leerling van de school die plotseling overleed. Tammo’s ouders zagen hoeveel plezier hun kind beleefde aan de school en ook aan alle extra’s in het onderwijsprogramma, maar ook dat niet alle leerlingen konden deelnemen vanwege armoede. De stichting is er om leerlingen te ondersteunen die niet mee kunnen doen met activiteiten omdat daar thuis de middelen niet voor zijn. “Als rector is je belangrijkste doel: gelijke ontwikkelingskansen”, vertelt Raeven, die als rector zag gebeuren dat niet elke leerling zonder problemen mee op werkweek kon. “Dus dan laat het je niet onberoerd als kinder...

De Gereedschapskist voor beter samenwerken met Ouders

Jacqueline Blaak, beleidsondersteuner voor 26 basisscholen bij PCBO Het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid van Hogeschool Rotterdam vult een gereedschapskist met onderbouwde en beproefde werkwijzen om de samenwerking met ouders te versterken. De gereedschapskist is bedoeld voor iedereen die met kinderen of jongeren (en dus ook met ouders) werkt. De Gereedschapskist is een mooi voorbeeld van hoe wetenschap en praktijk elkaar versterken.  De materialen, zijn goed onderbouwd en sluiten precies aan op de uitdagingen en de behoeften van ouders en leerkrachten. Op onze scholen werken wij graag met het gereedschap van Martine van der Pluijm;- Thuis in Taal- hiermee kunnen pedagogische medewerkers, leerkrachten in de onderbouw en medewerkers ouderbetrokkenheid, in een heel vroeg stadium in de ontwikkeling van leerlingen, het onderwijsondersteunend gedrag van ouders stimuleren. Zij organiseren inloopmomenten voor ouders en gaan samen met ouder en kind een activiteit doen, waarin de interactie tussen ouder en kind wordt gestimuleerd. Dit wordt door veel ouders zeer gewaardeerd. Maar ook de gereedschappen van Mariëtte Lusse en Monique Strijk, over het...
‘Alweer een vrije schooldag. Wij moeten ook gewoon werken.’