header-bow

Voorbeelden uit de praktijk

Er zijn veel manieren waarop ouders en school samenwerken en met elkaar in gesprek gaan. De mooie praktijkvoorbeelden spreken tot de verbeelding. Laat je inspireren!

School en ouders 'Samen in de klas'

Ook bij Montessorischool Valkenbos zijn ze van mening dat ouders en scholen meer en beter kunnen samenwerken om de onderwijskansen, motivatie en leerprestaties van kinderen te verhogen. Met het programma 'Samen in de klas' geven leraren en ouders samen lessen, waarbij de ouder inhoudelijk bijdraagt vanuit eigen expertise. De lessen zorgen ervoor dat scholen eenvoudiger aan de slag kunnen met wetenschap en techniek én ouders meer bij de school betrekken. Kant-en-klare lessen Veel ouders zijn zeer betrokken bij het onderwijs en de school van hun kinderen. Scholen kunnen nadrukkelijker een beroep doen op ouders. Maar veel scholen vinden het lastig om daar invulling aan te geven. De kant-en-klare lessen ontwikkeld door ‘Samen in de klas’ bieden scholen concrete handvatten om met wetenschap en techniek aan de slag te gaan. Inhoudelijk betrokken Door de inhoudelijke betrokkenheid van ouders kunnen leerkrachten zich richten op de didactiek van en benodigde coachende rol bij onderzoekend en ontwerpend leren. De lessen zijn in te passen in het curriculum, ongeacht met welke lesmethodes een school werkt. “Een mooi innovati...

Actieve ouders op RKBS De Bussel in Vlijmen

Een verhaal van adviseur en expert ouderbetrokkenheid Joris Spekle van CPS Onderwijsontwikkeling en advies Het verbeterteam Een groep ouders en leerkrachten vormt samen de denk- en ontwikkelkracht om de samenwerking tussen ouders en school goed neer te zetten. Naar aanleiding van wetenschappelijke criteria denkt deze groep na hoe de samenwerking het beste past op basisschool De Bussel. Een deel van deze groep had de opdracht om te komen met een goed idee om verbetersuggesties van ouders te kanaliseren en te gebruiken voor de kwaliteit van de school. Ze kwamen samen tot het verbeterteam, een klankbord voor álle partijen op school zolang ze een schoolbreed punt hebben dat bijdraagt aan verbetering van de leeromgeving van alle kinderen. ‘Heeft u verbeterpunten, irritaties, ideeën die te maken hebben met school en die om een oplossing vragen? Meld het ons team!’ Het is voor iedereen mogelijk om contact op te nemen met het verbeterteam met de volgende bijbehorende stappen: Breng uw punt in, dat kan per mail of kom op de 1e vrijdag van de maand naar het spreekuur. Het Verbeterteam bekijkt of het verbeterpunt schoolbreed opgepakt kan w...

Feestelijke startbijeenkomst voor brugklassers, ouders en team

Het Leidsche Rijn College (LRC) organiseert jaarlijks een feestelijke startbijeenkomst voor aanstaande brugklassers, hun ouders en het docententeam van de school.   Feestelijke startbijeenkomst Woensdagmiddag 16.45u. Een tijdstip waarop er in een school meestal weinig meer te beleven valt. Op het Leidsche Rijn College juist wel. Nog vóór de zomervakantie stroomt de aula van de school vol met nieuwe brugklasleerlingen en hun ouders. Ze zijn uitgenodigd voor een feestelijke startbijeenkomst om het begin van hun nieuwe schoolcarrière als een plechtig en bijzonder moment te vieren. Groene veters Bij deze kennismaking gaat het om het uitspreken van wederzijdse verwachtingen. Dat in een hedendaags jasje. In een korte speech vertelt de rector over het belang van een veilig klimaat op school. Daar heeft de school een overeenkomst voor gemaakt en al voor getekend. De leerlingen en hun ouders gaan dat aansluitend doen. Daar hoort ook een symbolisch kadootje bij, zegt de rector. Trots laat hij zijn schoenen zien met prachtige groene veters. Die groene veters zijn het presentje voor alle leerlingen. Groene veters, die symboliseren dat er vanaf dit mom...

Goede samenwerking tussen school en thuis op RVC De Hef in Rotterdam

Een verhaal van thema-adviseur Arline Spierenburg van Ouders & Onderwijs Meer ruimte voor ouders De Hef blinkt uit op het terrein van het betrekken van ouders. Daar had ik al eerder over gehoord en wilde er graag meer van weten. Directeur Selma Klinkhamer nodigde me uit naar de school te komen om zelf te zien en te ervaren hoe het toegaat op De Hef. Eerst vertelde ze me over de rol van ouders op school. Het team van De Hef merkte dat de belangstelling van ouders voor de 10-minutengesprek sterk was afgenomen. Er kwamen steeds minder ouders. Uit onderzoek bleek dat ouders het gevoel hadden weinig inbreng rond hun kind te hebben. Startgesprek Dus ouders meer betrekken en werken aan de relatie tussen ouders en school. De Hef ging aan de slag en is inmiddels al een paar jaar succesvol bezig zinvolle gesprekken met ouders en leerlingen te voeren. Bij de start van het schooljaar is er een gesprek tussen de mentor en elke ouder en leerling. Ieder kan hier zijn verwachtingen voor het komende schooljaar uitspreken. Inmiddels is de school al zover dat bijna alle ouders hiervoor naar de school komen. Ouders hebben weer het gevoel dat de school nieuwsgierig is naar hun verh...
‘Die moeder heeft vast een lastige vraag. Ik ga snel even koffie halen.’