header-bow

Honderden ouders op de ouderavond. Hoe doet De Hofvilla dat?

Vier-, vijfhonderd ouders kwamen naar de ouderavond van De Hofvilla in Wateringen. Ze gingen in gesprek over vrede en vriendschap.

“We zijn een community.”

Verbinding, gelooft Mieke Hopmans, wezenlijke ontmoeting, draagt bij aan versterking van je onderwijsconcept. De Hofvilla heeft 485 leerlingen en als slogan: Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. “De kinderen zijn mijn klanten. Maar de ouders zijn wel het verlengstuk van die kinderen. Ik wil ze kennen. Ik wil weten wat mensen beweegt en hoe ik hen in beweging krijg.”

Onderwijs door ouders

De Hofvilla moet ouders wel in beweging krijgen omdat ze onderwijs geeft in ateliers: talentgericht onderwijs. En daarin worden ouders uitgedaagd hun eigen talenten in te zetten. “Als ik hen niet ken kunnen zij geen vorm en inhoud geven aan het onderwijs van hun kind.”

De één weet alles over drones, een ander kan goed rappen. “Hen vragen een serie van zes lessen te geven gaat gemakkelijk”, zegt Hopmans, “omdat wij vanaf de basis duidelijk maken wat wij van hen verlangen. We vragen bij de inschrijving direct: wat is uw talent en kunt u dat inzetten voor de school?”

Samen gedragen waarden

Sluit aan bij hun talenten, bij wat ouders leuk en belangrijk vinden, en je hebt ze. Zo verbindt de directeur die honderden ouders met wel 21 nationaliteiten aan de school en aan elkaar. En zo raken zij gemotiveerd om op een donderdagavond naar school te komen om hun ervaringen met vrede en vriendschap uit te wisselen en te horen hoe hun kinderen daarover denken.

Door gesprekken over dit soort thema’s laat Hopmans ouders kennis maken met de waarden van de school: eigenheid, vertrouwen, groei, erkenning en waardering. “Wij vormen met elkaar het onderwijs. Zo worden onze waarden ook door ouders uitgedragen. Dat maakt ons de Hofvilla.”

Schoolpleingesprekken.nl

Spreekt u dit aan? Neem eens een kijkje op schoolpleingesprekken.nl, een nieuw Verus initiatief. Deze website heeft tot doel om lokaal het gesprek van ouders met elkaar, en tussen ouders en scholen onderling, over opvoeding en de katholieke identiteit te ondersteunen. Wat wil je je kinderen meegeven aan levenswijsheid, wereldbeeld en vaardigheden om goed met elkaar samen te leven? Hoe kun je thuis en in de klas in gesprek gaan vanuit verhalen, kunst en maatschappelijke gebeurtenissen? Samen met scholen wordt de komende tijd gekeken hoe dit gesprek kan worden georganiseerd. Wat houdt ouders bezig en wat willen scholen graag delen met ouders?

Bron: Verus NB

deel op facebook