header-bow

Waarden en regels op de Prinses Amaliaschool

Enige jaren geleden kregen twee ouders van de Prinses Amaliaschool in Boxtel het stevig met elkaar aan de stok. Het incident vond plaats op het schoolterrein en zowel leerkrachten, kinderen en ouders waren er getuige van. De schrik zat er goed in en andere ouders sloegen meteen alarm. Zij trokken aan de bel bij de toenmalige directeur en gaven aan dat zij wilden dat de school gedragsregels zou opstellen. Daarmee moest duidelijk zijn hoe je met elkaar om hoorde te gaan binnen de school.

De directeur was ook overtuigd van de noodzaak om iets te doen aan onacceptabel gedrag en liet een advocaat alle formele zaken rond gedrag in de school nog eens goed op een rij zetten. Maar daar wilde hij het niet bij laten. Met behulp van een adviseur, werd een plan gemaakt.

Samen met de ouders van de MR en andere betrokken ouders werd een avond georganiseerd waarin gesproken werd over de waarden van de school; Trouw, Respect, Kwaliteit van leven. Besproken werd wat deze waarden inhouden en hoe ze vertaald konden worden in gedrag van iedereen die bij de school betrokken is. Het werd een avond waarop intensief werd nagedacht en met elkaar gesproken. De vraag welke school je kinderen wilt bieden en wat je ze mee wilt geven was daarin leidend. Aan het einde was er voldoende opbrengst om een document te maken dat gedragen werd door school en ouders samen. Interim directeur Irma van de Wal geeft aan dat het gewerkt heeft. De tekst, die hieronder staat, is opgenomen in de schoolgids en hangt in de school.

Zó willen wij school zijn!
Als school en ouders beloven we alle kinderen te stimuleren om hun dromen na te jagen en hun kwaliteiten te ontwikkelen.  Ouders schenken hun vertrouwen aan de school. De school doet haar uiterste best om een goede omgeving te creëren waarin kinderen zich thuis voelen en waarin zij kunnen leren en groeien. Ouders dragen hieraan bij door actief betrokken te zijn bij de ontwikkeling van hun kind(eren), aanwezig te zijn bij ouderavonden en rapportgesprekken en de school af en toe te helpen bij extra activiteiten.

Als school en ouders zijn we trouw aan elkaar. Door tijdig, vriendelijk en eerlijk te communiceren over wat we belangrijk vinden, kunnen we gezamenlijk zorgen voor veiligheid en een goede sfeer in de school. Via social media delen we alleen positieve berichten.

Op onze school ontmoeten mensen met hele verschillende achtergronden elkaar. Iedereen mag trots zijn op de cultuur die hij/zij meebrengt. Door hiervoor open te staan leren we elkaar beter kennen en begrijpen.

In de school en op het schoolplein spreken we zoveel mogelijk Nederlands. Zó verstaan we elkaar. Ouders voor wie dat moeilijk is proberen we daarbij te helpen.

deel op facebook