header-bow

Een Steunpunt Passend Onderwijs, door en voor ouders

Rondetafelgesprekken

Een groep ouders en onderwijsprofessionals in Alkmaar en omgeving creëert een steunpunt waar ouders terecht kunnen met al hun vragen over passend basisonderwijs. “Ouders met een kind dat passend onderwijs nodig heeft, zitten vaak met vragen waar ze geen antwoorden op kunnen vinden. Bij het zoeken raken ze verdwaald, ze krijgen halve antwoorden, verkeerde antwoorden. Met als gevolg dat het gesprek op school over de aanpak van het kind stagneert. Dat is voor niemand goed.”

Aan het woord is Astrid Ottenheym, directeur van het samenwerkingsverband primair onderwijs Noord-Kennemerland.
Ze bekleedde eerder verschillende functies in het onderwijs en daarvóór werkte ze jarenlang in de zorg. Zodoende kan ze met verschillende brillen op kijken naar wat er speelt en nodig is, zowel voor ouders als voor scholen.

Ze nodigde een aantal ouders uit, plus een leerkracht, een intern begeleider en een aantal onderwijsdeskundigen, en begon een serie rondetafelgesprekken over de vraag: wat is hier aan de hand en wat kunnen we hier aan doen?

Een oudersteunpunt

Nanette heeft met haar zoon met autisme-problemen drie basisscholen versleten en ze kent als voorzitter van een autisme-café de verhalen van andere ouders. “Ouders weten niet wat er kan en mag en wat hun rechten zijn. Scholen weten het zelf vaak ook niet, ik heb het allemaal zelf moeten uitzoeken.” De dochter van Renate ging van het speciaal onderwijs naar een gewone basisschool: “Dan wil je weten: wat is een goede school, wat kan die bieden, wat moet die bieden? Als je met een school praat, klinkt het allemaal mooi, maar hoe is het echt? Ouders willen in de eerste plaats met iemand kunnen praten, gewoon een gesprek voeren. Voor hen is een telefoonnummer belangrijk: een luisterend oor, tips en advies, maar ook geruststelling: je doet het goed. Eventueel een vervolgafspraak. Of zo nodig een doorverwijzing.”

Vastgesteld wordt dat de informatie er wel is, maar onvindbaar en versnipperd over organisaties en instellingen met voor ouders een te hoge drempel. Veel ervaring zit bij ouders zelf, maar die weten elkaar slecht te vinden. De crux is dus om al die kennis en informatie te ontsluiten voor ouders. En de oplossing heeft een naam gekregen: een oudersteunpunt, en dan door en voor ouders.

Beeldvorming

Ook ouders met 'gewone' kinderen moeten bij het steunpunt terecht kunnen. Ottenheym: "Die vragen zich soms af wat de plaatsing van een zorgleerling in de klas van hun kind voor gevolgen kan hebben. Onwetendheid leidt tot vrees en verkeerde beeldvorming. Die gaan ze ventileren op het schoolplein. Dat wil je niet. Zij moeten hun vragen kunnen stellen, zodat ze af kunnen gaan op informatie in plaats van vooroordelen.”
Ouders kunnen ook teveel verwachten of te hoge eisen stellen aan de zorg voor hun kinderen.

“Maar ook deze ouders moeten goed geïnformeerd worden.”, stelt Ottenheym. “Wat iedereen wil is dat een kind lachend naar school gaat. Als dat niet zo is, dan is het terecht dat ouders zich zorgen maken. Scholen doen heel veel, maar ze doen niet evenveel en je kunt niet in alles goed zijn.”
Er zijn verschillen tussen scholen en verschillen tussen ouders, ”maar uiteindelijk moeten ouder en school wel door één deur.”

Samen het wiel uitvinden

Er zijn geen oudersteunpunten elders in het land waar ze een voorbeeld aan kunnen nemen. Ze vinden het wiel geheel zelf uit.

Ottenheym: “We vertrekken vanuit de ouders, het zijn hun vragen en behoeftes, zij zijn hierbij vanaf de start betrokken.”
Maar niet alleen ouders. Moeder Nanette: “Het is samen met een leerkracht en een intern begeleider, en het is goed dat we ook vanuit die invalshoeken kijken”

Ottenheym kijkt met een half oog naar de gemeente Alkmaar. “Zij hebben een betaalde kracht voor ouderbegeleiding, die zou je kunnen inzetten voor het opleiden en begeleiden van vrijwilligers die het steunpunt kunnen bemensen. Zie de auti-cafés, daar zitten super-ouders.”

Intussen zijn er al Passend Onderwijs Cafés georganiseerd met ouders en professionals en is er een Ouderschapsspel dat onder begeleiding gespeeld. Ottenheym: “Daarbij komen, naast reguliere vragen, ook vaak emoties voorbij van ouders. Hun verdriet en zorgen en soms ook hun eigen welbevinden worden dan heel zichtbaar. Juist dat uitspreken en samen delen is zo belangrijk. Het geeft steun en men leert daardoor ook veel van elkaar.”

Verwacht wordt dat in het najaar de website van het oudersteunpunt, gemaakt vanuit het perspectief van ouders, gelanceerd wordt.
Een aanwinst voor Noord Kennemerland en hopelijk ook voor anderen in het land een inspirerend voorbeeld.

www.ppo-nk.nl

deel op facebook