header-bow

Samenwerken in de gouden driehoek

De Impulsegroep op het Rodenborch-College

Met een Impulsegroep binnen het VO wilden we heel graag preventief en oplossingsgericht werken. In de Impulsegroep richten we ons op de leerlingen die de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs maken (brugklassers). Deze overstap is voor veel leerlingen een grote stap. We richten ons bij de Impulsegroep op leerlingen die dit bovengemiddeld moeilijk of spannend vinden. Het direct veilig en vertrouwd voelen op je nieuwe school was onze insteek.

Opzet

We besteden veel aandacht aan de vaardigheden die je nodig hebt op het voortgezet onderwijs en het wennen op een nieuwe school, zodat de overstap zo klein mogelijk is. We starten daarom al voor de zomervakantie door een kennismaking voor kinderen en hun ouders te organiseren. Daarnaast vindt er een observatie op de basisschool plaats, is er een ouderavond en een intakegesprek. We wilden in de Impulsegroep graag samen optrekken met ouders en kinderen van elkaar en met elkaar laten leren. De kinderen in de Impulsegroep hebben allemaal hun eigen leervraag/doel. Zij werken aan doelen die zich richten op leren leren, plannen, concentratie, maar ook op sociale omgang met anderen en goed kunnen werken op hun nieuwe school.

Oudermomenten

De Impulsegroep duurt twaalf weken, ouders sluiten tweewekelijks aan. In de ouderbijeenkomsten proberen we de driehoek kind- ouder- school te verstevigen. We geven informatie over de manier van werken, over pubergedrag en ouders ondersteunen hun kind bij het maken van werk en bijv. samenwerken. Tijdens de ouderbijeenkomsten werken we ook oplossingsgericht.

Ervaringen

Het is ontzettend mooi om te zien hoe kinderen samen optrekken, elkaar tips geven over waar ze goed in zijn en daarmee anderen ontzettend helpen. De combinatie van de verschillende doelen geeft veel dynamiek. We merkten al snel dat het voor de leerlingen in de Impulsegroep erg fijn is dat zij een persoon hebben waar ze naar toe konden gaan buiten hun eigen mentor of docent om. Zij kwamen met hele praktische vragen en durfden zich kwetsbaar op te stellen. Door een goede samenwerking met de docenten en mentoren hebben de leerlingen een rustigere overstap kunnen maken, waardoor ze met meer vertrouwen de rest van het schooljaar in gingen. In de groep ontstond al snel een sfeer waarin je kunt zeggen wat je lastig vindt. Samenwerken met anderen doe je om van elkaar te leren.

We merkten ook dat bij een Impulsegroep- brugklas ook zaken spelen als puberteit, motivatie, concentratie etc. Hierin hebben we met elkaar mogen ontdekken wat werkt. We hebben een Impulsegroep op maat proberen te creëren. Het afstemmen met ouders, docenten en mentoren hebben wij als zeer waardevol en versterkend ervaren.

Transfer naar de klas

Tijdens het intakegesprek worden persoonlijke doelen per leerling opgesteld. Alle betrokkenen kennen de doelen van de leerlingen. Zij zijn hier dagelijks mee bezig door de doelen te scoren. Ook docenten scoren de doelen van de leerlingen en geven hen tips. Hiermee wordt de transfer naar de klas en alle lessen gemaakt. De impulsegroepbegeleiders informeren alle docenten wekelijks over het verloop van de bijeenkomsten, de aandachtspunten en de thema’s waaraan wordt gewerkt. Dit wordt meegenomen in de les van alledag. Na ongeveer 8 weken worden leerlingen geobserveerd en geëvalueerd met ouders en leerlingen en hun mentor.

Tot slot

Het is voor de meeste ouders en leerlingen een positieve ervaringen die er voor zorgt dat er een goede samenwerking is. Leerlingen voelen zich gezien en vaak ook meer begrepen.

Mijn kind heeft in de impulsegroep veel over zichzelf geleerd. Hij ziet nu meer wat hij lastig vindt (plannen en huiswerk).

En zeker zo belangrijk: het is duidelijk geworden welke sterke punten hij heeft. Dit geeft hem zelfvertrouwen. Hij is enorm gegroeid.

deel op facebook
Foto van de site Rodenborch-College