header-bow

Nieuws

Gesprekswijzer driehoeksgesprek school-ouder(s)-brugklasleerling

31.03.2021
Het is een spannend moment voor zowel kinderen als hun ouders wanneer een kind naar het voortgezet onderwijs gaat. Er breekt een nieuwe periode aan en alles wat zo vertrouwd was op de basisschool ziet er anders uit. Er zijn nieuwe medeleerlingen, nieuwe docenten, nieuwe ouders, nieuwe regels en afspraken. Hoe belangrijk is het dan dat school, ouders en leerling samen een goede start met elkaar maken! Scholen binnen het voortgezet onderwijs gaan meer en meer over op het zogenaamde driehoeksgesprek waar leerling, ouder(s) en school van het begin af aan samen om tafel zitten. Met elkaar kijken ze naar wat de leerling nodig heeft. Op deze wijze maakt de school bewust ruimte om het verhaal van de leerling en de ouders zelf te horen. Dat werkt goed, men is enthousiast! Daarbij is het bijvoorbeeld belangrijk om te horen wat leerling en ouders van het schooladvies vinden, wat de leerling stimuleert en inspireert, of er zorgen leven en of er speciale ondersteuning nodig is. Het sociaal-emotionele aspect verdient ook aandacht in dit gesprek. Vervolgens kunnen er afspraken gemaakt worden over ieders bijdrage aan een goede tijd op de nieuwe school en gaat men ‘samen op weg&rsquo...

Gesprekswijzer voor Driehoeksgesprek in de brugklas

02.06.2020
Na de vakantie naar het VO? Voor de brugklas is er nu de Gesprekswijzer, bedoeld voor docenten en mentors die aan het begin van komend schooljaar het startgesprek met ouders én leerling willen voeren voor een goede schoolperiode....

Save the date - Workshop over 'Conflict'

09.01.2020
Op woensdagmiddag 18 maart organiseren we voor leden van de Samen zijn wij school-communities een workshop over ‘Conflict’. Of je er nu zelf onderdeel van bent, of je bent (professioneel) betrokken om het conflict te helpen oplossen, het wordt een middag met inzichten en uitzichten. Rond half januari volgt meer informatie. Heb je belangstelling, zet het vast in je agenda!...

Samen zijn wij school sluit campagnejaar af met werkconferentie

14.06.2019
HKH Prinses Laurentien: ‘Ouderbetrokkenheid en kinderparticipatie horen bij het nieuwe normaal’ Utrecht, 14 juni 2019 – Donderdag 13 juni 2019 vond de slotbijeenkomst van Samen zijn wij school plaats. Tijdens die bijeenkomst was Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien te gast. Zij daagde de gasten uit ouderbetrokkenheid als beweging voort te zetten: “Dat begint klein. Samen ben je meer, we kunnen dit fixen! Achter de schermen beginnen en dan door naar boven.”  Tijdens de middag waren naast kinderen, ook ouders en leerkrachten van diverse scholen aanwezig. Verder waren wethouder Klein van de gemeente Utrecht, vertegenwoordigers van landelijke onderwijsorganisatie en diverse schooldirecteuren en -bestuurders present. Naast elkaar Tijdens een van de programmaonderdelen gingen ouders, leerlingen en mensen uit het onderwijs met elkaar in gesprek. Een van de belangrijkste conclusies: “Laten we naast elkaar gaan staan, in plaats van tegenover elkaar. Juist als je dat doet, is er gelijkwaardigheid en zie je de resultaten van kinderen omhoog gaan. In dat met elkaar werken, staat liefde en passie voor leerlingen centraal. La...

Wij nodigen je van harte uit voor de werkconferentie: Samen zijn wij school

25.04.2019
Het campagnejaar 'Samen zijn wij school' zit er bijna op. We sluiten af met een werkconferentie op 13 juni, waarbij ook minister Slob en prinses Laurentien aanwezig zijn. Wil je meedenken over een goede relatie en samenwerking tussen school en ouders en geïnspireerd worden door anderen? Meld je dan aan! Aanmelden kan via informatie@samenzijnwijschool.nl. Wacht niet te lang, want vol=vol. De campagne ‘Samen zijn wij school’ is aan het begin van dit schooljaar van start gegaan om een impuls te geven aan de relatie en samenwerking tussen ouders en scholen. In het afgelopen jaar zijn diverse activiteiten georganiseerd en mooie praktijkvoorbeelden en tips verzameld rondom dit thema. Op 13 juni vindt de werkconferentie Samen zijn wij school plaats. Iedereen die mee wil denken over de goede relatie tussen leerlingen, ouders en school  is van harte uitgenodigd! Tijdens de conferentie worden de successen van het eerste campagnejaar gevierd en wordt teruggeblikt. Deelnemers gaan daarnaast – via een debat en activerende werkvorm – samen aan de slag om verder invulling te geven aan het thema ‘Samen zijn wij school’. Hierbij is ...

Gesprekken op school en soms ook thuis

06.04.2019
Op basisschool De Schakel in Utrecht komen ouders elke woensdagmorgen bij elkaar in de ouderkamer van de school. Tijdens deze ouderinloop komen onderwerpen als opvoeding, taal, gezondheid/leefstijl of onderwijs aan de orde. Vanmorgen gaat het gesprek vanuit de campagne ‘Samen zijn wij school’ over de samenwerking tussen ouders, leerlingen en school. Hoe doe je dat? Wat heb je nodig? Wat maakt dat het lukt? Oudercoördinator mevrouw Benazzi heeft voor deze ochtend weer een volle ouderkamer geregeld. Eerst doet ze in spelvorm een kort namenrondje. Basisschool De Schakel is een vreedzame school en elkaar bij naam kennen past daar ook in. Inmiddels zijn ook twee leerlingen uit groep 8, een stagiair van de pabo, een onderwijsassistent en nog twee ouders van openbare basisschool De Watertoren bij het gesprek aangeschoven. Vervolgens kijkt iedereen mee naar de animatie over het thema Samen zijn wij school. Het gesprek komt meteen op gang. Een moeder geeft aan dat ze zeker weet dat alle ouders graag op deze manier met school willen overleggen: het is belangrijk dat je begrip hebt voor elkaar. Direct gevolgd door een kritische vraag: zien leraren dit ook zo? We leggen de...

Relatie ouder en leerkracht sleutel voor ouderbetrokkenheid

29.03.2019
Kapelle, 26 maart 2019 – Maandag 25 maart 2019 was Samen zijn wij school te gast op SBO Samuël, één van de Speciale Scholen te Kapelle. In een gesprek tussen ouders, kinderen en de school werd opnieuw onderstreept dat relatie en betrokkenheid op elkaar écht het verschil maakt. Jankees de Waal, interim-directeur van SBO Samuel: “De meerwaarde om aan het begin van het schooljaar tijd te investeren in een kennismakingsgesprek tussen kind, ouder en leerkracht betaalt zich absoluut uit.” Tijdens de middag waren naast kinderen, ook ouders, leerkrachten en directies van diverse Zeeuwse scholen aanwezig. Verder waren vertegenwoordigers van landelijke onderwijsorganisaties, afgevaardigden van het samenwerkingsverband Berséba, een beleidsmedewerker van de gemeente Kapelle, en gedeputeerde Harry van der Maas (SGP) present. Belang kind centraal In het rondetafelgesprek benadrukten diverse partijen dat school en ouders niet zonder elkaar kunnen. Bij ouderbetrokkenheid gaat het niet zozeer om praktische zaken zoals schoolschoonmaak, Koningsspelen en andere activiteiten. Het gaat er om dat je als school en ouders rondom het kind staat...

Kinderen Ababil: ‘Onze ouders moeten ons soms gewoon even ruzie laten maken.’

27.03.2019
Directeur Ali Kemal Kadi van de Islamitische basisschool Ababil in Schiedam werkte graag mee aan een Samen zijn wij school-ontmoeting om zó het onderwerp samenwerking school en ouders nog hoger op de agenda te zetten. De school investeert al intensief in het contact met ouders en gaat de komende jaren nog meer inzetten op pedagogisch partnerschap van school en ouders. Zo’n twintig moeders, zeven leerlingen, enkele leerkrachten en de directeur schuiven aan op vrijdagmorgen 22 maart. Voor de start van het gesprek bekijkt de groep eerst met elkaar de animatie van Samen zijn wij school. Het filmpje, waarin vooral begrip voor elkaar centraal staat, maakt meteen de tongen los. “Ik kan me eigenlijk niet goed voorstellen dat ouders zo snel naar de rechter stappen”, zegt een moeder, waarna een geanimeerd gesprek ontstaat over ‘het goede contact’ met school. De meeste moeders geven aan dat ze het idee hebben dat mensen vandaag de dag sneller op hun strepen gaan staan en vooral voor hun eigen belangen opkomen. Er klinken ook andere geluiden. “Als je als ouder het gevoel hebt dat je niet gehoord wordt, kom je sneller in die juridische molen tere...
‘Mijn kind wordt 5 keer per week vroeger naar huis gestuurd omdat leerkrachten uitvallen.’