header-bow

Nieuws

Website SZWS gaat per 1-1-2022 uit de lucht

23.12.2021
Beste bezoeker van de website van Samen zijn wij school, Deze website verdwijnt per 1 januari 2022. Verus, Driestar educatief, Ouders & Onderwijs en CPS blijven nog wel samenwerken rond ouderbetrokkenheid. Als u over Samen zijn wij school of ouderbetrokkenheid nog een vraag, suggestie of opmerking heeft kunt u die stellen aan Monica Neomagus, via mneomagus@verus.nl.  ...

Nieuwe Gesprekswijzer driehoeksgesprek school-ouder(s)-leerling

23.04.2021
In het voorjaar van 2020 bracht Samen zijn wij school een Gesprekswijzer uit met mogelijke vragen voor het driehoeksgesprek in de brugklas nadat in dat jaar de Cito-toets in groep 8 was komen te vervallen. Dit voorjaar is een tweede versie van de Gesprekswijzer ontwikkeld. Deze is gemaakt ter ondersteuning van het driehoeksgesprek dat scholen kunnen voeren om te kijken hoe hun leerlingen er momenteel voor staan en wat zij nodig hebben na een Corona-jaar met een lockdown en afstandsonderwijs. Hoe sta je ervoor, waar gaan we voor? Gesprekswijzer impact corona - Driehoeksgesprek school-ouder(s)-leerling De coronacrisis heeft een grote impact op leerlingen. Sommige leerlingen hebben een leervertraging opgelopen of een verminderde motivatie, anderen hebben juist een groeispurt gemaakt. Scholen krijgen extra financiële middelen om de gevolgen van de crisis tegen te gaan. Daarom wordt in kaart gebracht wat leerling en school nodig hebben om goed verder te kunnen gaan. Ook gegevens uit gesprekken met leerlingen en ouders bieden belangrijke informatie. Door een driehoeksgesprek met elke leerling en zijn ouder(s) in te plannen ontstaat er een breder beeld hoe het met de le...

Samen zijn wij school sluit campagnejaar af met werkconferentie

14.06.2019
HKH Prinses Laurentien: ‘Ouderbetrokkenheid en kinderparticipatie horen bij het nieuwe normaal’ Utrecht, 14 juni 2019 – Donderdag 13 juni 2019 vond de slotbijeenkomst van Samen zijn wij school plaats. Tijdens die bijeenkomst was Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien te gast. Zij daagde de gasten uit ouderbetrokkenheid als beweging voort te zetten: “Dat begint klein. Samen ben je meer, we kunnen dit fixen! Achter de schermen beginnen en dan door naar boven.”  Tijdens de middag waren naast kinderen, ook ouders en leerkrachten van diverse scholen aanwezig. Verder waren wethouder Klein van de gemeente Utrecht, vertegenwoordigers van landelijke onderwijsorganisatie en diverse schooldirecteuren en -bestuurders present. Naast elkaar Tijdens een van de programmaonderdelen gingen ouders, leerlingen en mensen uit het onderwijs met elkaar in gesprek. Een van de belangrijkste conclusies: “Laten we naast elkaar gaan staan, in plaats van tegenover elkaar. Juist als je dat doet, is er gelijkwaardigheid en zie je de resultaten van kinderen omhoog gaan. In dat met elkaar werken, staat liefde en passie voor leerlingen centraal. La...

Wij nodigen je van harte uit voor de werkconferentie: Samen zijn wij school

25.04.2019
Het campagnejaar 'Samen zijn wij school' zit er bijna op. We sluiten af met een werkconferentie op 13 juni, waarbij ook minister Slob en prinses Laurentien aanwezig zijn. Wil je meedenken over een goede relatie en samenwerking tussen school en ouders en geïnspireerd worden door anderen? Meld je dan aan! Aanmelden kan via informatie@samenzijnwijschool.nl. Wacht niet te lang, want vol=vol. De campagne ‘Samen zijn wij school’ is aan het begin van dit schooljaar van start gegaan om een impuls te geven aan de relatie en samenwerking tussen ouders en scholen. In het afgelopen jaar zijn diverse activiteiten georganiseerd en mooie praktijkvoorbeelden en tips verzameld rondom dit thema. Op 13 juni vindt de werkconferentie Samen zijn wij school plaats. Iedereen die mee wil denken over de goede relatie tussen leerlingen, ouders en school  is van harte uitgenodigd! Tijdens de conferentie worden de successen van het eerste campagnejaar gevierd en wordt teruggeblikt. Deelnemers gaan daarnaast – via een debat en activerende werkvorm – samen aan de slag om verder invulling te geven aan het thema ‘Samen zijn wij school’. Hierbij is ...

Gesprekken op school en soms ook thuis

06.04.2019
Op basisschool De Schakel in Utrecht komen ouders elke woensdagmorgen bij elkaar in de ouderkamer van de school. Tijdens deze ouderinloop komen onderwerpen als opvoeding, taal, gezondheid/leefstijl of onderwijs aan de orde. Vanmorgen gaat het gesprek vanuit de campagne ‘Samen zijn wij school’ over de samenwerking tussen ouders, leerlingen en school. Hoe doe je dat? Wat heb je nodig? Wat maakt dat het lukt? Oudercoördinator mevrouw Benazzi heeft voor deze ochtend weer een volle ouderkamer geregeld. Eerst doet ze in spelvorm een kort namenrondje. Basisschool De Schakel is een vreedzame school en elkaar bij naam kennen past daar ook in. Inmiddels zijn ook twee leerlingen uit groep 8, een stagiair van de pabo, een onderwijsassistent en nog twee ouders van openbare basisschool De Watertoren bij het gesprek aangeschoven. Vervolgens kijkt iedereen mee naar de animatie over het thema Samen zijn wij school. Het gesprek komt meteen op gang. Een moeder geeft aan dat ze zeker weet dat alle ouders graag op deze manier met school willen overleggen: het is belangrijk dat je begrip hebt voor elkaar. Direct gevolgd door een kritische vraag: zien leraren dit ook zo? We leggen de...

Relatie ouder en leerkracht sleutel voor ouderbetrokkenheid

29.03.2019
Kapelle, 26 maart 2019 – Maandag 25 maart 2019 was Samen zijn wij school te gast op SBO Samuël, één van de Speciale Scholen te Kapelle. In een gesprek tussen ouders, kinderen en de school werd opnieuw onderstreept dat relatie en betrokkenheid op elkaar écht het verschil maakt. Jankees de Waal, interim-directeur van SBO Samuel: “De meerwaarde om aan het begin van het schooljaar tijd te investeren in een kennismakingsgesprek tussen kind, ouder en leerkracht betaalt zich absoluut uit.” Tijdens de middag waren naast kinderen, ook ouders, leerkrachten en directies van diverse Zeeuwse scholen aanwezig. Verder waren vertegenwoordigers van landelijke onderwijsorganisaties, afgevaardigden van het samenwerkingsverband Berséba, een beleidsmedewerker van de gemeente Kapelle, en gedeputeerde Harry van der Maas (SGP) present. Belang kind centraal In het rondetafelgesprek benadrukten diverse partijen dat school en ouders niet zonder elkaar kunnen. Bij ouderbetrokkenheid gaat het niet zozeer om praktische zaken zoals schoolschoonmaak, Koningsspelen en andere activiteiten. Het gaat er om dat je als school en ouders rondom het kind staat...

Kinderen Ababil: ‘Onze ouders moeten ons soms gewoon even ruzie laten maken.’

27.03.2019
Directeur Ali Kemal Kadi van de Islamitische basisschool Ababil in Schiedam werkte graag mee aan een Samen zijn wij school-ontmoeting om zó het onderwerp samenwerking school en ouders nog hoger op de agenda te zetten. De school investeert al intensief in het contact met ouders en gaat de komende jaren nog meer inzetten op pedagogisch partnerschap van school en ouders. Zo’n twintig moeders, zeven leerlingen, enkele leerkrachten en de directeur schuiven aan op vrijdagmorgen 22 maart. Voor de start van het gesprek bekijkt de groep eerst met elkaar de animatie van Samen zijn wij school. Het filmpje, waarin vooral begrip voor elkaar centraal staat, maakt meteen de tongen los. “Ik kan me eigenlijk niet goed voorstellen dat ouders zo snel naar de rechter stappen”, zegt een moeder, waarna een geanimeerd gesprek ontstaat over ‘het goede contact’ met school. De meeste moeders geven aan dat ze het idee hebben dat mensen vandaag de dag sneller op hun strepen gaan staan en vooral voor hun eigen belangen opkomen. Er klinken ook andere geluiden. “Als je als ouder het gevoel hebt dat je niet gehoord wordt, kom je sneller in die juridische molen tere...

Campagne Samen zijn wij school ondersteunt #Doeslief

11.03.2019
#Doeslief is de naam van de Sire-campagne die net is gestart. Een oproep aan iedereen in Nederland om vriendelijk tegen elkaar te zijn en je niet schuldig te maken aan schelden, intimideren en dreigen. Een terechte en mooie campagne, wat ons betreft! Werkzaam binnen het onderwijs en als initiators van de campagne Samen zijn wij school, zien wij  ouders en scholen die zich hard maken voor goede onderlinge samenwerking. Dan is wederzijds respect en bereidheid om met elkaar in gesprek te gaan belangrijk. Veel ouders en scholen spannen zich er bovendien voor in dat hun kinderen en leerlingen goed met anderen om leren gaan. Zo wordt er behoorlijk wat energie gestoken in programma’s die sociale veiligheid op scholen bevorderen en leerlingen mediawijs maken. Leerlingen leren zich te verplaatsen in anderen, conflicten op te lossen, positief te reageren op elkaar, goed samen te werken en dialogen te voeren met anderen die verschillen van mening of overtuiging. Dat kinderen en jongeren goed met anderen om kunnen gaan is een belang dat eigenlijk door iedereen wordt onderschreven. Het is niet alleen belangrijk voor vandaag maar een investering in de toekomst van ons allema...
‘Mijn dochter heeft voor een kapitaal aan bijles gehad, dan kan ze toch wel naar het VWO?’