header-bow

Samen werken aan het succes en welbevinden van leerlingen

Waarom deze oproep?

Er gaat veel goed op Nederlandse scholen. Elke dag zetten onderwijsprofessionals en ouders zich in voor de toekomst van hun leerlingen en kinderen. Ook de kinderen denken daar zelf steeds meer actief in mee. De verhalen over verschillende vormen van samenwerking tussen ouders en school zijn inspirerend en verdienen het om gedeeld te worden. Wat is jouw ervaring? Deel het hier want Samen zijn wij school.

Eerlijk is eerlijk

Het contact tussen school en ouders gaat niet altijd goed. Helaas komt het voor dat school en ouders botsen. Misschien wel vaker dan vroeger. De stress en werkdruk die hierdoor ontstaan zijn voor niemand prettig of goed. Ook zijn er verwachtingen en spelen er vragen. Alleen als we die benoemen kunnen we de oplossingen vinden; met elkaar! Met Samen zijn wij school is daar aandacht voor.

Samen zijn wij school

Samen zijn wij school roept ouders en scholen op om nog meer samen te werken aan het succes en welbevinden van leerlingen. Met begrip voor ieders rol en verantwoordelijkheid.
De uitgangpunten zijn:

  • dat ouders en scholen het beste voor hebben met hun kinderen en leerlingen
  • dat scholen oog hebben voor de vragen en wensen van ouders
  • dat scholen de waardevolle inbreng van ouders betrekken bij beslissingen over hun kinderen
  • dat ouders, naast het belang van hun eigen kinderen, ook het belang van andere leerlingen en van de school als geheel zien

Onderwijs raakt onze hele samenleving. Samen zijn wij school! Door allemaal in positieve zin bij te dragen werken we aan een goede toekomst voor alle kinderen in Nederland. Wie wil dat nou niet?

Laat van je horen en onderschrijf deze oproep.

‘Is dat nu een reden om mijn zoon de klas uit te sturen?’
Deel jouw ervaring!
Klik hier
back-button
Wat fijn dat je de oproep Samen zijn wij school wilt onderschrijven. Hiermee steun je de campagne Samen zijn wij school. Met jouw steun zet je een positieve beweging in gang en draag je bij aan een goede toekomst voor alle kinderen in Nederland. Wie wil dat nou niet?
Verzenden

Ja, dit onderschrijf ik!

Samen zijn wij school is een initiatief van: