header-bow

Relatie ouder en leerkracht sleutel voor ouderbetrokkenheid

Kapelle, 26 maart 2019 – Maandag 25 maart 2019 was Samen zijn wij school te gast op SBO Samuël, één van de Speciale Scholen te Kapelle. In een gesprek tussen ouders, kinderen en de school werd opnieuw onderstreept dat relatie en betrokkenheid op elkaar écht het verschil maakt. Jankees de Waal, interim-directeur van SBO Samuel: “De meerwaarde om aan het begin van het schooljaar tijd te investeren in een kennismakingsgesprek tussen kind, ouder en leerkracht betaalt zich absoluut uit.”

Tijdens de middag waren naast kinderen, ook ouders, leerkrachten en directies van diverse Zeeuwse scholen aanwezig. Verder waren vertegenwoordigers van landelijke onderwijsorganisaties, afgevaardigden van het samenwerkingsverband Berséba, een beleidsmedewerker van de gemeente Kapelle, en gedeputeerde Harry van der Maas (SGP) present.

Belang kind centraal
In het rondetafelgesprek benadrukten diverse partijen dat school en ouders niet zonder elkaar kunnen. Bij ouderbetrokkenheid gaat het niet zozeer om praktische zaken zoals schoolschoonmaak, Koningsspelen en andere activiteiten. Het gaat er om dat je als school en ouders rondom het kind staat en dat je samen zoekt naar wat het beste is voor het kind. Er werd opgemerkt: “Ook is meedenken van kinderen en ouders van belang als het gaat om de toekomst van de school. Beide elementen zijn onmisbare vormen van ouderbetrokkenheid.”

Beloning voor ouderbetrokkenheid
Gedeputeerde Harry van der Maas vroeg zich tijdens het gesprek af hoe ouderbetrokkenheid door de overheid kan worden gewaardeerd: “Denk bijvoorbeeld aan een positieve prikkel in de vorm van geld. Scholen die ouderbetrokkenheid op een goede manier vormgeven zouden hier wat mij betreft best voor beloond mogen worden.”

Relatie is sleutel
Op SBO Samuël is het de gewoonte om aan het begin van ieder schooljaar startgesprekken te voeren. Bij die gesprekken zijn zowel het kind, de ouder(s) en de leerkracht aanwezig. “We merken dat dit gesprek zorgt voor een relatie tussen kind, ouder(s) en leerkracht. Daar wordt de basis gelegd voor gezonde ouderbetrokkenheid. Elkaar kennen is écht de sleutel, dat blijkt hier in de praktijk”, aldus een aanwezige ouder. Een van de kinderen vult aan: “Ik mocht zelf vertellen aan mijn juf wat ik goed kan, wat ik moeilijk vind en wat ik graag wil leren. Papa en mama waren daar ook bij, dat vond ik fijn!”

Over Samen zijn wij school
Samen zijn wij school roept ouders en scholen op om nog meer samen te werken aan het succes en welbevinden van leerlingen. Hun goede samenwerking is zowel in het belang van de leerling, van de ouder en van de leerkracht. Het initiatief is gestart door Verus, Ouders & Onderwijs, CPS en Driestar onderwijsadvies. Meer informatie: www.samenzijnwijschool.nl.