header-bow

Campagne Samen zijn wij school ondersteunt #Doeslief

#Doeslief is de naam van de Sire-campagne die net is gestart. Een oproep aan iedereen in Nederland om vriendelijk tegen elkaar te zijn en je niet schuldig te maken aan schelden, intimideren en dreigen.

Een terechte en mooie campagne, wat ons betreft!
Werkzaam binnen het onderwijs en als initiators van de campagne Samen zijn wij school, zien wij  ouders en scholen die zich hard maken voor goede onderlinge samenwerking. Dan is wederzijds respect en bereidheid om met elkaar in gesprek te gaan belangrijk.

Veel ouders en scholen spannen zich er bovendien voor in dat hun kinderen en leerlingen goed met anderen om leren gaan. Zo wordt er behoorlijk wat energie gestoken in programma’s die sociale veiligheid op scholen bevorderen en leerlingen mediawijs maken. Leerlingen leren zich te verplaatsen in anderen, conflicten op te lossen, positief te reageren op elkaar, goed samen te werken en dialogen te voeren met anderen die verschillen van mening of overtuiging.

Dat kinderen en jongeren goed met anderen om kunnen gaan is een belang dat eigenlijk door iedereen wordt onderschreven. Het is niet alleen belangrijk voor vandaag maar een investering in de toekomst van ons allemaal. Als de kinderen dit straks kunnen, zal het de samenleving ten goede komen.

Reden te meer om nu als volwassenen het goede voorbeeld te geven, juist ook in het onderlinge contact. Ouders en scholen kunnen daarbij alle ondersteuning gebruiken. Als kinderen te vaak geconfronteerd worden met het tegendeel op b.v. social media, is de kans groot dat zij dat negatieve gedrag gaan kopiëren.

Niemand van ons gaat perfect door het leven maar goed voorbeeldgedrag is wel de beste leermeester. En goede voorbeelden zijn er gelukkig volop. Laten we die vooral veel ruimte geven en tonen. Want goed voorbeeld doet goed volgen!

  • Peter de Vries (CPS) 
  • Arline Spierenburg (Ouders & Onderwijs)
  • Gerben Heldoorn (Driestar onderwijsadvies)
  • Monica Neomagus (Verus)

https://sire.nl/campagnes/doeslief/