header-bow

Gesprekken op school en soms ook thuis

Op basisschool De Schakel in Utrecht komen ouders elke woensdagmorgen bij elkaar in de ouderkamer van de school. Tijdens deze ouderinloop komen onderwerpen als opvoeding, taal, gezondheid/leefstijl of onderwijs aan de orde. Vanmorgen gaat het gesprek vanuit de campagne ‘Samen zijn wij school’ over de samenwerking tussen ouders, leerlingen en school. Hoe doe je dat? Wat heb je nodig? Wat maakt dat het lukt?

Oudercoördinator mevrouw Benazzi heeft voor deze ochtend weer een volle ouderkamer geregeld. Eerst doet ze in spelvorm een kort namenrondje. Basisschool De Schakel is een vreedzame school en elkaar bij naam kennen past daar ook in.
Inmiddels zijn ook twee leerlingen uit groep 8, een stagiair van de pabo, een onderwijsassistent en nog twee ouders van openbare basisschool De Watertoren bij het gesprek aangeschoven. Vervolgens kijkt iedereen mee naar de animatie over het thema Samen zijn wij school. Het gesprek komt meteen op gang. Een moeder geeft aan dat ze zeker weet dat alle ouders graag op deze manier met school willen overleggen: het is belangrijk dat je begrip hebt voor elkaar. Direct gevolgd door een kritische vraag: zien leraren dit ook zo? We leggen de vraag meteen voor aan de stagiair die bij het gesprek aanwezig. ‘Het filmpje spreekt mij ook aan, ik weet bijna zeker dat alle leraren ook graag willen samenwerken met ouders. Al hebben we daar wel ook tijd voor nodig.”

Spontaan vertelt een moeder hoe zij het aangepakt heeft toen ze merkte dat haar zoon en zijn leerkracht niet goed met elkaar door een deur konden. ‘Ik heb de juf bij ons thuis uitgenodigd, gewoon in alle rust met een kop koffie erbij. Dan kon ze eens zien hoe hij thuis was. Dat heeft goed gewerkt, daarna konden ze het prima met elkaar vinden. Hij is inmiddels ouder, maar onlangs vertelde hij nog eens wat een belangrijk moment van verandering dat voor hem geweest is.”

De Schakel vindt goed contact tussen ouders en school een belangrijk thema. Er gebeurt best al heel wat. Naast inloopochtenden voor moeders, zijn er ook vaderbijeenkomsten. Soms met een thema, soms om te klussen of te helpen bij een speurtocht. Vaders zijn op deze manier echt actief betrokken geraakt bij de school.

En de school heeft aan het begin van het schooljaar met elke leerling en de ouders een KOM-gesprek (Kind – Ouder – Medewerker). De leerlingen bij dit gesprek lieten merken dat ze dit heel fijn vinden. ‘Dan kan ik vertellen welke vakken ik vooral heel leuk vind en waarin ook nog beter in wil worden.’ Voor ouders mag dat best vaker, zij willen graag een Terug-KOM-gesprek om te horen of hun kind de gestelde doelen ook haalt. Of een ouderklankbordgroep van de klas waar je kind in zit.

Ouders worden vooral blij van leerkrachten die ook in de klasse-app delen waar op school over wordt gewerkt. Of als de juf een foto van hun kind stuurt tijdens een activiteit. Dat niet alle leerkrachten dat doen vinden ouders wel verwarrend. Net als dat de ene leraar wel snel op een mailtje reageert en het bij een andere leraar lang kan duren voordat er antwoord komt.

We vragen een reactie aan de stagiair. Zij geeft aan dat zij op de pabo weinig over samenwerking tussen school en ouders heeft meegekregen. Nu in de praktijk merkt ze dat er ook geen pasklare methode is voor contact met ouders. Niet alle ouders zijn hetzelfde, dat vraagt om maatwerk. En vooral ook tijd, tijd voor elkaar. Tijd die er nu vaak niet is. Als reactie hierop bieden ouders aan graag meer te willen helpen op school om de werkdruk van leraren te verminderen. ‘Laat de school vooral nadenken hierover en ons gewoon vragen te helpen in de klas.’

Tot slot komt de methode Vreedzame School nog aan de orde, waar deze school al 20 jaar mee werkt. Wat merken ouders thuis hiervan en doe je als ouder daar dan ook iets mee in je opvoeding?
Het werkt!, zo geven diverse moeders aan. Eén van hen: “Mijn kind kan beter omgaan met ruzie en weet nu dat het belangrijk is om weer rustig te worden als ‘ie boos is. Dat heeft ook invloed op je gezin en hoe je daar met conflicten om gaat.”
Een mooie afsluiting komt van de leerling die als advies aan iedereen meegeeft: “Als je kwaad bent, eerst afkoelen!”