header-bow

Nieuwe Gesprekswijzer driehoeksgesprek school-ouder(s)-leerling

In het voorjaar van 2020 bracht Samen zijn wij school een Gesprekswijzer uit met mogelijke vragen voor het driehoeksgesprek in de brugklas nadat in dat jaar de Cito-toets in groep 8 was komen te vervallen. Dit voorjaar is een tweede versie van de Gesprekswijzer ontwikkeld. Deze is gemaakt ter ondersteuning van het driehoeksgesprek dat scholen kunnen voeren om te kijken hoe hun leerlingen er momenteel voor staan en wat zij nodig hebben na een Corona-jaar met een lockdown en afstandsonderwijs.

Hoe sta je ervoor, waar gaan we voor?

Gesprekswijzer impact corona - Driehoeksgesprek school-ouder(s)-leerling

De coronacrisis heeft een grote impact op leerlingen. Sommige leerlingen hebben een leervertraging opgelopen of een verminderde motivatie, anderen hebben juist een groeispurt gemaakt. Scholen krijgen extra financiële middelen om de gevolgen van de crisis tegen te gaan. Daarom wordt in kaart gebracht wat leerling en school nodig hebben om goed verder te kunnen gaan. Ook gegevens uit gesprekken met leerlingen en ouders bieden belangrijke informatie. Door een driehoeksgesprek met elke leerling en zijn ouder(s) in te plannen ontstaat er een breder beeld hoe het met de leerling gaat en wat de leerling nodig heeft. Zo maakt de school ruimte om het verhaal van de leerlingen en ouders te horen. Scholen en ouders ervaren dan dat het hun onderlinge samenwerking positief beïnvloedt. Daarbij is het bijvoorbeeld belangrijk om te horen hoe de leerling en de ouder(s) het afstandsonderwijs hebben ervaren, wat de leerling stimuleert en helpt, of er zorgen zijn en of er speciale ondersteuning nodig is. Het sociaal-emotionele aspect krijgt uitdrukkelijk aandacht in dit gesprek. Vervolgens kunnen er afspraken gemaakt worden over ieders bijdrage aan de ontwikkeling van de leerling.

Hoe werkt de Gesprekswijzer driehoeksgesprek school-ouder(s)-leerling?

De Gesprekswijzer is een ondersteunende tool voor het gesprek naar aanleiding van de coronaperiode en de gevolgen daarvan voor de leerling en zijn/haar ontwikkeling. Het doel is voorál om ervaringen te delen, verbinding te maken, in kaart te brengen hoe de leerling ervoor staat en samen volgende stappen te zetten. Een goede sfeer, ruimte voor het verhaal van de leerling en positieve aandacht helpen daarbij. Het geeft ouders de mogelijkheid om te vertellen over de afgelopen periode. Zij hebben tijdens de lockdown het onderwijs aan hun kinderen van dichtbij meegemaakt en bieden daarmee waardevolle informatie voor dit gesprek.

  • Voer het gesprek bij voorkeur binnen een tijdsbestek van nu en enkele weken of sluit aan bij de gebruikelijke gesprekscyclus van de school.
  • Reserveer ongeveer 20 tot 30 minuten voor het gesprek.
  • Creëer een setting (indien nog nodig online) die voor iedereen prettig en uitnodigend is.
  • Vertel na het welkom kort over het doel en belang van het driehoeksgesprek.
  • Geef aan wanneer dingen worden opgeschreven en wat hiermee gebeurt.
  • Voor de start en afsluiting, zie de suggesties bij: De leraar/de mentor.
  • Benut de Gesprekwijzer verder vooral ter inspiratie en bepaal zelf welke vragen en onderwerpen -meer of minder aandacht verdienen op dat moment.
  • Beantwoord de vragen bij toerbeurt: zo is er ruimte voor ieders verhaal en blijft het gesprek levendig.
  • De Gesprekswijzer uitdraaien op A3 biedt een goed overzicht van de mogelijke bespreekpunten.

We wensen je/jullie een goed en waardevol gesprek toe!

‘Dit kind kan thuis wel wat begeleiding gebruiken. Kunnen ouders dat misschien organiseren?’