header-bow

Nieuws

De ouder is een uitdagende partner

04.02.2019
De school moet hun kind natuurlijk goed leren lezen, schrijven en rekenen. Maar ze moet het ook leren autonoom te zijn én een sociaal gevoel te ontwikkelen. Daarbij mag het ene niet ten koste gaan van het andere. “Ouders willen eigenlijk alles”, concludeert Ton Bernts, directeur van Kaski. Dat onderzocht in opdracht van Verus de visie van ouders op brede onderwijskwaliteit. De vier belangrijkste conclusies uit het onderzoek: Ouders willen een onderwijskwaliteit die breed is: naast kwalificatie werkt de school aan persoonsvorming en socialisatie. Autonomie en sociaal gevoel zijn de belangrijkste opvoedingsdoelen voor ouders. En ze verwachten dat de school daar ook aan werkt: dat het kind leert ‘zichzelf te zijn’, zelfstandig en weerbaar is, verantwoordelijkheid neemt én openstaat naar de samenleving Ouders maken zich zorgen over internet en social media, prestatiedruk, normvervaging en afnemende sociale cohesie. Ze zien dat die ook hun impact hebben op de school en willen hierover met de school in gesprek. Óók willen ze dat de school het gesprek hierover met hun kind voert en het weerbaar maakt. School en ouders hebb...

Denk niet: "Help, daar heb je er weer één!'

23.01.2019
Interview met Rinda den Besten (PO-Raad) en Lobke Vlaming (Ouders & Onderwijs) over ouderbetrokkenheid. Goede samenwerking tussen ouders en school bevordert de ontwikkeling, het welbevinden én het schoolsucces van kinderen. Hoe geef je ouderbetrokkenheid op een positieve manier vorm? Een dubbelinterview met Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad en Lobke Vlaming, directeur van Ouders & Onderwijs in het kader van de campagne Samen zijn wij school.  ‘De stem van ouders in het onderwijs kan en moet nog veel meer gehoord worden’, staat op de site van Ouders & Onderwijs. Tegelijkertijd hebben leerkrachten soms ook last van ouders die ‘op hun stoel’ gaan zitten. Waar ligt wat jullie betreft de grens van gezonde betrokkenheid?  Lobke: ‘Ouders willen het beste voor hun kind, dus zij zullen altijd opkomen voor hun belang. Er is wat mij betreft niet één strakke lijn waar je je als ouder wel of niet mee mag bemoeien. Het gaat er meer om dat scholen een open houding hebben richting ouders en duidelijke afspraken met hen maken. En ouders moeten zich daar natuurlijk aan houden.’ Rinda: ‘De grens...

Wat kan je als ouder doen om de campagne Samen zijn wij school te steunen?

21.01.2019
de oproep onderschrijven en verder verspreiden via social media je goede ervaring delen op de website van Szws (de naam van de school mag daarbij vernoemd worden) een tip delen op de website van Szws (zonder namen > we delen hier onze wijsheid met elkaar) de campagne bespreken op de school van je kind(eren) en vragen of men er iets mee wil doen de uitgangspunten meenemen in je persoonlijk gesprek met de school en bespreken hoe ze voor jullie beiden iets toe kunnen voegen andere ouders informeren over de campagne en met elkaar in gesprek gaan over de uitgangspunten contact met ons opnemen als je wilt dat wij met je meedenken over een Samen zijn wij school-bijeenkomst van ouders ...

Wat kan je als school doen om de campagne Samen zijn wij school te steunen?

13.12.2018
Als school kan je: de oproep onderschrijven, waarbij je ook je logo mag plaatsen. je onderschrijving delen op Facebook en Twitter. De link hiervoor krijg je na je onderschrijving. je goede ervaring delen op de website van Szws (vermeld daarbij de naam van je school zodat anderen je kunnen vinden als ze iets willen weten) een tip delen op de website van Szws (zonder naam van je school > we delen hier onze wijsheid met elkaar) de uitgangspunten van de campagne opnemen in je Strategisch Beleidsplan of Schoolplan de uitgangspunten van Szws bespreken in het directie- of teamoverleg de uitgangspunten tot een blijvend aandachtspunt van de leraren maken de uitgangspunten vermelden op je website of in de nieuwsbrief en daarbij het logo van Szws en het animatiefilmpje benutten met nieuwe ouders bespreken dat je vanuit deze uitgangspunten met elkaar wilt samenwerken tijdens ouderbijeenkomsten de campagne benutten om een gesprek over goede samenwerking op gang te brengen. contact met ons opnemen als je wilt dat we met je meedenken over een Samen zijn wij school-bijeenkomst op jouw school Download de persmap voor leuke afbeeldingen en het Samen zijn wij school ...

Conferentie Samen Zijn Wij School

29.11.2018
Op dinsdag 27 november 2018 vond de conferentie 'Samen Zijn Wij School' plaats. De conferentie ging over ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs en was voor ouders, leerlingen en onderwijsprofessionals. Het leuke programma bestond uit boeiende gesprekken met ouders, leerlingen, docenten en andere professionals. Ze spraken met elkaar in zeven workshops en tijdens het lopend buffet. Ook was er een presentatie van Femmy Wolthuis van EduWijs. ''Het gaat niet alleen om ouderbetrokkenheid. Het gaat om de ontwikkeling van de jongere. Daarom is samenwerking tussen jongere, ouders en docent cruciaal. Waarbij ieder een eigen plek en verantwoordelijkheid heeft en vanuit hun eigen perspectief, rol en ervaring expertise inbrengen'' Dit alles onder begeleiding van de dagvoorzitter Abdelkader Benali samen met Peter de Vries van CPS Onderwijsontwikkeling en advies en Steven Pont (psycholoog en tv-maker). De conferentie 'Samen Zijn Wij School' werd georganiseerd door de Gemeente Dordrecht ...

Tweede Kamerleden op ontbijtbezoek in Noord-Brabant

19.11.2018
Samen zijn wij school trekt met ontbijtsessies door het land. Op vrijdag 16 november was Samen zijn wij school op bezoek bij KBS De Bussel in Vlijmen. We gingen in gesprek met ouders, leraren en Tweede Kamerleden.  “Neem als ouder de tijd om mee te helpen op school zodat de school een levende gemeenschap wordt, gedragen door leraren, leerlingen & ouders. Ook Leren met ouders kan daar een fantastische bijdrage aan leveren.” Aldus CDA-Kamerlid Michel Rog is dat enorm belangrijk. Ook Eppo Bruins (ChristenUnie), Rudmer Heerema (VVD) en een aantal anderen waren op bezoek bij KBS De Bussel in Vlijmen (Noord Brabant). Binnenkort komt minister Slob met een brief over de samenwerking tussen ouders en school, ouderbetrokkenheid staat immers in het huidig regeerakkoord. Op De Bussel hebben we met interesse gesproken, maar ook gekeken naar twee bijzondere initiatieven: het Verbeterteam en Leren met Ouders. Het lukt op deze school steeds beter om op een effectieve manier met elkaar samen te werken, hoewel ze volgens schoolleider Yvet van der Sterren nog geen 10 scoren. Een mooie ambitie! Door Leren met Ouders zie ik mijn kind echt groeien, niet ...

Ontbijten met Samen zijn wij school op de DS. JOH. Groenewegenschool in Werkendam

06.11.2018
‘’Ik ben blij als de juf me Whatsappt dat het goed gaat met mijn kind wanneer ik hem eerder verdrietig moest achtergelaten. Dat geeft heel veel rust.’’ Samen zijn wij school trekt met ontbijtsessies door het land. Op maandag 29 oktober gingen we in gesprek met leerlingen, ouders en leraren van de Ds. Joh. Groenewegenschool in Werkendam. De sessie was speciaal georganiseerd op een maandag omdat veel ouders op dat moment hun kinderen naar school brengen en zelf vertrekken voor een week op hun boot. Op de Ds. Joh. Groenewegenschool zitten namelijk veel kinderen van varende ouders. Het werd een bijzonder over hoe de school en ouders samen vormgeven aan een goede samenwerking. Vanuit de politiek sloten Peter Schalk SGP, Pieter Moens VGS en Gerdien Lassche Reformatorische Oudervereniging aan. Ook de wethouder van Werkendam, Machiel de Gelder, was aanwezig. Zij zijn hartelijk ontvangen door de schooldirecteur en een aantal initiatiefnemers van Samen zijn wij school, Gerben Heldoorn Driestar educatief en Arline Spierenburg Ouders & Onderwijs....

Ontbijtsessie op de ds. Joh. Groenewegenschool in Werkendam

25.10.2018
Samen zijn wij school trekt met ontbijtsessies door het land. We gaan in gesprek met leerlingen, ouders en school over de invulling van een goede samenwerking.  Het volgende ontbijtgesprek van Samen zijn wij school staat gepland op 29 oktober op de ds. Joh. Groenewegenschool in Werkendam. Het wordt een bijzonder gesprek omdat de school ook veel kinderen van varende ouders heeft. Hoe geven de school en deze ouders vorm aan samenwerking?  Vanuit de lokale politiek sluit wethouder De Gelder van de gemeente Werkendam aan, alsmede een journalist van het RD. ...
‘Ik heb het zo goed mogelijk geprobeerd uit te leggen maar die ouders snappen het niet.’