header-bow

Conferentie Samen Zijn Wij School

Op dinsdag 27 november 2018 vond de conferentie 'Samen Zijn Wij School' plaats. De conferentie ging over ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs en was voor ouders, leerlingen en onderwijsprofessionals.

Het leuke programma bestond uit boeiende gesprekken met ouders, leerlingen, docenten en andere professionals. Ze spraken met elkaar in zeven workshops en tijdens het lopend buffet.

Ook was er een presentatie van Femmy Wolthuis van EduWijs. ''Het gaat niet alleen om ouderbetrokkenheid. Het gaat om de ontwikkeling van de jongere. Daarom is samenwerking tussen jongere, ouders en docent cruciaal. Waarbij ieder een eigen plek en verantwoordelijkheid heeft en vanuit hun eigen perspectief, rol en ervaring expertise inbrengen''

Dit alles onder begeleiding van de dagvoorzitter Abdelkader Benali samen met Peter de Vries van CPS Onderwijsontwikkeling en advies en Steven Pont (psycholoog en tv-maker).

De conferentie 'Samen Zijn Wij School' werd georganiseerd door de Gemeente Dordrecht