header-bow

Feestelijke startbijeenkomst voor brugklassers, ouders en team

Het Leidsche Rijn College (LRC) organiseert jaarlijks een feestelijke startbijeenkomst voor aanstaande brugklassers, hun ouders en het docententeam van de school.  

Feestelijke startbijeenkomst

Woensdagmiddag 16.45u. Een tijdstip waarop er in een school meestal weinig meer te beleven valt. Op het Leidsche Rijn College juist wel. Nog vóór de zomervakantie stroomt de aula van de school vol met nieuwe brugklasleerlingen en hun ouders. Ze zijn uitgenodigd voor een feestelijke startbijeenkomst om het begin van hun nieuwe schoolcarrière als een plechtig en bijzonder moment te vieren.

Groene veters

Bij deze kennismaking gaat het om het uitspreken van wederzijdse verwachtingen. Dat in een hedendaags jasje. In een korte speech vertelt de rector over het belang van een veilig klimaat op school. Daar heeft de school een overeenkomst voor gemaakt en al voor getekend. De leerlingen en hun ouders gaan dat aansluitend doen. Daar hoort ook een symbolisch kadootje bij, zegt de rector. Trots laat hij zijn schoenen zien met prachtige groene veters. Die groene veters zijn het presentje voor alle leerlingen. Groene veters, die symboliseren dat er vanaf dit moment een verbintenis is. Veters die je zuinig bewaart, omdat je trots bent op je school. 
Rector: "De veters hoeven natuurlijke niet per se in je schoenen, om je pols mag natuurlijk ook. Als je maar laat zien dat je trots bent op deze school."

Afspraken

Met de afspraken belooft de school zich in te zetten voor goed onderwijs, een veilige en goede sfeer op school en met ouders goed contact te onderhouden over vorderingen en het welzijn van de leerling. De ouder/verzorger belooft mee te werken aan veilig en goed onderwijs door de school tijdig te informeren over wat de school moet weten om de leerling goed te kunnen begeleiden. En van de leerlingen wordt verwacht dat ze hun best doen met leren en actief meedoen tijdens de les, geen geweld gebruiken, niet pesten en zorgen voor een schone omgeving.
Dan is het tijd voor een toost. Iedereen heeft inmiddels een glas met (alcoholvrije) bubbels of een rolletje snoep voor leerlingen en ouders die rekening willen houden met ramadan. Onder een luid hoera wordt er geproost op de start van een succesvolle nieuwe schoolcarrière.
Leerling: "Voor het eerst dat ik ergens mijn handtekening onder mocht zetten, echt cool, ik heb nu al zin in het nieuwe schooljaar."

Ouderraad

In het laatste deel van de bijeenkomst splitsen ouders en leerlingen. Terwijl de leerlingen kennis maken met hun nieuwe klas en mentor, verzorgt de ouderraad de invulling voor de nieuwe ouders. Het gesprek gaat vooral over waar ouders in de eerste periode van de brugklas tegen aan kunnen lopen en alert voor moeten zijn. De voorbereide stellingen zijn niet eens nodig, het gesprek komt door de vragen van ouders vanzelf op gang. Ouderraadslid: "Als je eerste kind naar de brugklas gaat, heb je als ouder heel veel vragen. Goed om dan aan andere ouders te kunnen vertellen wat ze kunnen verwachten."

Sociale veiligheid

Het LRC vindt sociale veiligheid op school van groot belang. Je veilig voelen en je zelf kunnen zijn, beschouwt de school als essentiële voorwaarden om te kunnen leren. De sfeer op school is daarom heel belangrijk. De school wil iedereen daarbij betrekken, leerlingen, ouders en medewerkers van de school. Vandaar de gezamenlijke, feestelijke start.
Ouder: "Drie jaar geleden deed de school dit nog niet zo, nu wel. Het spreekt me enorm aan. Fijn om zo welkom te zijn."

De feestelijke startbijeenkomst draagt bij aan de relatie ouders, leerling en school. Een positieve benadering die voor alle partijen de start is voor een langdurige periode van goed onderling contact.

deel op facebook
‘Waarom mag mijn kind korter achter de computer werken dan haar vriendinnetje?’