header-bow

Goede samenwerking tussen school en thuis op RVC De Hef in Rotterdam

Een verhaal van thema-adviseur Arline Spierenburg van Ouders & Onderwijs

Meer ruimte voor ouders

De Hef blinkt uit op het terrein van het betrekken van ouders. Daar had ik al eerder over gehoord en wilde er graag meer van weten. Directeur Selma Klinkhamer nodigde me uit naar de school te komen om zelf te zien en te ervaren hoe het toegaat op De Hef. Eerst vertelde ze me over de rol van ouders op school. Het team van De Hef merkte dat de belangstelling van ouders voor de 10-minutengesprek sterk was afgenomen. Er kwamen steeds minder ouders. Uit onderzoek bleek dat ouders het gevoel hadden weinig inbreng rond hun kind te hebben.

Startgesprek

Dus ouders meer betrekken en werken aan de relatie tussen ouders en school. De Hef ging aan de slag en is inmiddels al een paar jaar succesvol bezig zinvolle gesprekken met ouders en leerlingen te voeren. Bij de start van het schooljaar is er een gesprek tussen de mentor en elke ouder en leerling. Ieder kan hier zijn verwachtingen voor het komende schooljaar uitspreken. Inmiddels is de school al zover dat bijna alle ouders hiervoor naar de school komen. Ouders hebben weer het gevoel dat de school nieuwsgierig is naar hun verhaal en naar hen wordt geluisterd.

MOLgesprek

Verder in het jaar wordt twee keer een zogenaamd ‘MOLgesprek’ gevoerd. Dat is een gesprek tussen mentor – ouder – leerling. Juist tijdens mijn bezoek worden die in de aula van de school gehouden. Ik mag er een paar bijwonen om een beeld te krijgen hoe zo’n gesprek verloopt. Bij elk gesprek begint de leerling met een presentatie aan de ouders en de mentor. Hierin staan drie punten centraal:

  • Wat waren mijn leerdoelen in de afgelopen periode?

  • Welke heb ik gehaald en welke niet?

  • Wat zijn mijn verbeterpunten?

Tijdens het gesprek stellen zowel mentor als ouders vragen aan de leerling en aan elkaar. Daardoor wordt het een mooie dialoog. De leerling krijgt zicht op de eigen kwaliteiten, maar ook op de minder sterke punten.

Enthousiaste leerlingen, trotse ouders, tevreden mentoren

Na afloop van de gesprekken sprak ik nog wat mensen afzonderlijk. Een van de leerlingen vertelde me dat ze het prettig vond om zo tijd te krijgen en te vertellen over wat ze goed vindt gaan en wat niet. Een ouder zei: ‘ik heb kunnen vertellen dat mijn dochter meer tijd nodig heeft om te wennen, zo is ze gewoon. Het is goed dat de school dat weet.’ De mentor zei: ‘sinds we deze gesprekken voeren, kom ik veel meer te weten over mijn leerlingen en kan ik ze beter begeleiden.’
Ik zag enthousiaste leerlingen, trotse ouders, tevreden mentoren. Stuk voor stuk zinvolle gesprekken. En de cijfers? Die werden na afloop van het gesprek aan de ouders meegegeven. Die kunnen ze thuis zelf wel lezen.

deel op facebook
‘Ik wil nog even wat vragen over de excursie. Dat kan nu wel hé?’