header-bow
LOWAN-VO
Organisatie
20.09.2018
Schoool
Organisatie
19.09.2018
Als de techniek gewoon werkt, verloopt communicatie ook beter. Ouders, leerkrachten en leerlingen die op een laagdrempelige, plezierige wijze met elkaar communiceren op een manier die bij de school past – daar helpen we graag bij! schoool.nl
Dirk Kokx
Ouder
19.09.2018
Anoniem
Anders
19.09.2018
Tonnie van der Meer
Anders
19.09.2018
In Utrecht vinden we kwalitatief goede opvang en educatie van groot belang voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Een randvoorwaarde voor goede opvang en educatie is dat ouders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten goed met elkaar samenwerken. Zo worden de leefwereld en de systeemwereld met elkaar verbonden en kunnen ouders en professionals elkaar versterken. Dit hebben we ook opgenomen in het Utrechts Kwaliteitskader voor het jonge kind (UKK), een jarenlang onderzoek van het Utrechtse werkveld en de wetenschap gericht op kwalitatief goede opvang en educatie voor het jonge kind. In het UKK wordt het belang van educatief partnerschap met ouders beschreven en wordt benadrukt dat dit onderwerp voortdurende aandacht en investering vraagt. Een volgende stap is dat we In dialogisch gesprek met ouders kijken naar het Utrechts Kwaliteitskader (UKK) voor het jonge kind en hoe we dit kunnen vertalen naar ontwikkelings-ondersteunend gedrag van ouders thuis.
Stichting Opvoeden.nl
Organisatie
19.09.2018
Saskia van Dongen
Anders
19.09.2018
Ik zie steeds vaker dat scholen ouders betrekken bij hun onderwijs. Dat is heel goed. Maar nog te weinig scholen nemen ouders voldoende serieus als zij op andere manieren met hun kinderen omgaan dan op school wordt voorgeleefd. Scholen hebben vaak een (negatief) oordeel over de opvoeding van kinderen, hetgeen de samenwerking in de weg staat. Ik zou zeggen, neem de tijd om elkaar beter te leren kennen, zodat je vanuit vertrouwen elkaars aanpak kritisch onder de loep kunt nemen.
Adri Verweij
Schooldirecteur of bestuurder
19.09.2018
Ouders en school staan voor het zelfde doel: opvoeden en onderwijzen van onze kinderen/leerlingen. Daar hebben we elkaar voor nodig!
‘Uw zoon lag te slapen tijdens Nederlands. Hoe laat mag hij van u naar bed?’
Deel jouw ervaring!
Klik hier
back-button
Wat fijn dat je de oproep Samen zijn wij school wilt onderschrijven. Hiermee steun je de campagne Samen zijn wij school. Met jouw steun zet je een positieve beweging in gang en draag je bij aan een goede toekomst voor alle kinderen in Nederland. Wie wil dat nou niet?
Verzenden

Ja, dit onderschrijf ik!