header-bow
Marleen Remmers
Anders
18.09.2018
VVD
Organisatie
18.09.2018
Alles is Gezondheid
Organisatie
18.09.2018
Het stellen van de juiste vragen is van groot belang. Stel jezelf als docent vragen als: • Kennen wij de verwachtingen van onze ouders en is onze informatie en samenwerking daarop voldoende afgestemd? • Is er sprake van tweezijdige communicatie met onze ouders en gebruiken wij daarvoor uitdagende werkvormen zodat ouders geïnspireerd worden? • Zijn onze activiteiten concreet en gericht op de ondersteuning van het kind door de ouders? • Is onze visie op partnerschap met ouders planmatig en is er continuïteit in het partnerschap? • Hebben wij beoordelingscriteria: wanneer zijn we tevreden over de afgesproken vorm en mate van partnerschap?
Meint Helder
Schooldirecteur of bestuurder
17.09.2018
Anoniem
Anders
17.09.2018
Anoniem
Ouder
17.09.2018
Leo Deinum
Leraar
17.09.2018
Studiecentrum het Kernhuis
Organisatie
17.09.2018
Universiteit Maastricht, afdeling Gezondheidsbevordering
Organisatie
17.09.2018
Vanuit de afdeling Gezondheidsbevordering van de Universiteit Maastricht onderschrijven dit initiatief van harte. We willen benadrukken dat samenwerking tussen school en ouders óók van belang is voor de gezondheid van zowel kind als ouder. Vanuit onze ervaring met leefstijlprogramma’s op basisscholen en voortgezet onderwijs, maar ook al op de peuterschool en in de kinderopvang, weten we dat betrokkenheid van en afstemming met ouders cruciaal is. Ons onderzoek en dat van andere onderzoeksinstituten, laat zien dat hier ook wetenschappelijk bewijs voor is. Een kind leeft immers niet alleen thuis of op school, maar beide vormen samen als één geheel de leefwereld van het kind.
Jos van der Horst
Opa of oma
16.09.2018
‘De ouders zijn gescheiden. Dat zijn dan twee oudergesprekken en twee keer afspraken maken.’
Deel jouw ervaring!
Klik hier
back-button
Wat fijn dat je de oproep Samen zijn wij school wilt onderschrijven. Hiermee steun je de campagne Samen zijn wij school. Met jouw steun zet je een positieve beweging in gang en draag je bij aan een goede toekomst voor alle kinderen in Nederland. Wie wil dat nou niet?
Verzenden

Ja, dit onderschrijf ik!