header-bow
Saskia van Dongen
Anders
19.09.2018
Ik zie steeds vaker dat scholen ouders betrekken bij hun onderwijs. Dat is heel goed. Maar nog te weinig scholen nemen ouders voldoende serieus als zij op andere manieren met hun kinderen omgaan dan op school wordt voorgeleefd. Scholen hebben vaak een (negatief) oordeel over de opvoeding van kinderen, hetgeen de samenwerking in de weg staat. Ik zou zeggen, neem de tijd om elkaar beter te leren kennen, zodat je vanuit vertrouwen elkaars aanpak kritisch onder de loep kunt nemen.
Adri Verweij
Schooldirecteur of bestuurder
19.09.2018
Ouders en school staan voor het zelfde doel: opvoeden en onderwijzen van onze kinderen/leerlingen. Daar hebben we elkaar voor nodig!
Henk Meems
Schooldirecteur of bestuurder
19.09.2018
Ingrado
Organisatie
19.09.2018
Anoniem
Ouder
18.09.2018
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
Organisatie
18.09.2018
schoolwaardenkompas
Organisatie
18.09.2018
Marleen Remmers
Anders
18.09.2018
VVD
Organisatie
18.09.2018
Alles is Gezondheid
Organisatie
18.09.2018
Het stellen van de juiste vragen is van groot belang. Stel jezelf als docent vragen als: • Kennen wij de verwachtingen van onze ouders en is onze informatie en samenwerking daarop voldoende afgestemd? • Is er sprake van tweezijdige communicatie met onze ouders en gebruiken wij daarvoor uitdagende werkvormen zodat ouders geïnspireerd worden? • Zijn onze activiteiten concreet en gericht op de ondersteuning van het kind door de ouders? • Is onze visie op partnerschap met ouders planmatig en is er continuïteit in het partnerschap? • Hebben wij beoordelingscriteria: wanneer zijn we tevreden over de afgesproken vorm en mate van partnerschap?
‘Dit kind kan thuis wel wat begeleiding gebruiken. Kunnen ouders dat misschien organiseren?’
Deel jouw ervaring!
Klik hier
back-button
Wat fijn dat je de oproep Samen zijn wij school wilt onderschrijven. Hiermee steun je de campagne Samen zijn wij school. Met jouw steun zet je een positieve beweging in gang en draag je bij aan een goede toekomst voor alle kinderen in Nederland. Wie wil dat nou niet?
Verzenden

Ja, dit onderschrijf ik!