header-bow
Anoniem
Ouder
06.11.2018
Anoniem
Leraar
05.11.2018
Cees de Wit
onbekend
02.11.2018
Focus op de bedoeling van onderwijs en op de school als gemeenschap! Samen zijn wij school … ja, maar die slogan gaat alleen werken als 'samen' betekent: professionals, ouders en vooral ook leerlingen zelf! De rol van leerlingen blijft onderbelicht in het Waarom van de oproep die wordt gedaan om de ontwikkeling mee verder in gang te zetten. Ook in de nogal probleem-georiënteerde video zijn leerlingen de grote afwezigen. En dat is een gemiste kans! Al veel scholen ervaren dat de samenwerking tussen school en ouders zoveel gemakkelijker verloopt en zoveel meer oplevert als van meet af aan ook de leerlingen voortdurend sterk in beeld zijn. En niet alleen dat maar ook als ze naar vermogen een rol kunnen èn mogen hebben in dat samenspel tussen de drie groepen betrokkenen waarom de school als gemeenschap vraagt. Leerlingen er zelf bij betrekken ligt zo voor de hand als we kijken naar de bedoeling van onderwijs en daarmee van samenwerking tussen ouders en school. Het gaat er immers om optimale condities te creëren voor de ontwikkeling en het leren van leerlingen. En dan heb ik het over ontwikkeling in brede zin (denk aan Biesta’s kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming of subjectivering). Of die gedeelde ambitie lukt, is voor een groot deel afhankelijk van de vraag of leerlingen uitgedaagd worden die ontwikkeling en dat leren ook zelf op te pakken. Ze zijn immers geen object van onderwijs, opvoeding en begeleiding maar subject. Ze zijn subjecten die in interactie met volwassenen en medeleerlingen het onderwijs mee helpen maken tot wat het is. Zij zijn het ook die de opbrengsten van onderwijs genereren. En niet in eerste instantie de leraren of de ouders, al is hun rol natuurlijk essentieel en kunnen ze samen - en samenwerkend met leerlingen - meer voor leerlingen betekenen dan ieder voor zich. Essentieel in dat samenspel tussen ouders, school en leerlingen is het creëren van een sfeer van vertrouwen in elkaar en dat lukt alleen als alle betrokkenen denken en handelen vanuit een grondhouding die meeleven, meehelpen of meedoen, meedenken en meebeslissen bevordert.
Anoniem
Anders
01.11.2018
Dick Lieftink
Schooldirecteur of bestuurder
01.11.2018
Het Nederlands Jeugdinstituut
Organisatie
01.11.2018
Voor een kansrijke ontwikkeling van kinderen en jongeren is samenwerking tussen ouders, leerkrachten en ander onderwijspersoneel onmisbaar. Als school en ouders samen optrekken, dan zitten kinderen beter in hun vel, halen zij betere leerresultaten en is eventuele ondersteuning effectiever. De samenwerking is nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dat zien wij graag anders. Daarom steunt het Nederlands Jeugdinstituut het initiatief Samen Zijn Wij School.
Anoniem
Anders
31.10.2018
Wim van der Eijk
Anders
31.10.2018
Een goede relatie met ouders en leerlingen geeft je een voorsprong als er zorgen zijn over de ontwikkeling van een leerling.
Anoniem
Ouder
31.10.2018
Linda Sterrenburg
Ouder
29.10.2018
‘Ik heb het zo goed mogelijk geprobeerd uit te leggen maar die ouders snappen het niet.’
Deel jouw ervaring!
Klik hier
back-button
Wat fijn dat je de oproep Samen zijn wij school wilt onderschrijven. Hiermee steun je de campagne Samen zijn wij school. Met jouw steun zet je een positieve beweging in gang en draag je bij aan een goede toekomst voor alle kinderen in Nederland. Wie wil dat nou niet?
Verzenden

Ja, dit onderschrijf ik!