header-bow

Samen zijn wij school

Samen zijn wij school roept ouders en scholen op om nog meer samen te werken aan het succes en welbevinden van leerlingen.

Waarom deze oproep?

De ontwikkeling en het welbevinden van leerlingen is waar scholen en ouders beiden voor staan. Hun goede samenwerking is zowel in het belang van de leerling, de ouder als de leraar.

In de landelijke campagne Samen zijn wij school:

  1. werken scholen en ouders samen aan het succes en het welbevinden van de leerling
  2. respecteren ouders en school elkaars specifieke deskundigheid in opvoeding en onderwijs
  3. nemen ouders en school samen beslissingen over de ontwikkeling van hun kind/de leerling
  4. nodigen ouders en school iedereen uit het voorbeeld van goede samenwerking te volgen

Sta jij hier ook voor? Sluit je dan aan. Onderschrijf deze oproep, vertel je verhaal en deel jouw tip. Samen komen we verder!

> Waarom is het onderschrijven van deze oproep belangrijk?

Deel jouw ervaring!
Klik hier
back-button
Wat fijn dat je de oproep Samen zijn wij school wilt onderschrijven. Hiermee steun je de campagne Samen zijn wij school. Met jouw steun zet je een positieve beweging in gang en draag je bij aan een goede toekomst voor alle kinderen in Nederland. Wie wil dat nou niet?
Verzenden

Ja, dit onderschrijf ik!

Nieuws

Campagne Samen zijn wij school ondersteunt #Doeslief

11.03.2019
#Doeslief is de naam van de Sire-campagne die net is gestart. Een oproep aan iedereen in Nederland om vriendelijk tegen elkaar te zijn en je niet schuldig te maken aan schelden, intimideren en dreigen. Een terechte en mooie campagne, wat ons betreft! Werkzaam binnen het onderwijs en als initiators van de campagne Samen zijn wij school, zien wij  ouders en scholen die zich hard maken voor goede onderlinge samenwerking. Dan is wederzijds respect en bereidheid om met elkaar in gesprek te gaan belangrijk. Veel ouders en scholen spannen zich er bovendien voor in dat hun kinderen en leerlingen goed met anderen om leren gaan. Zo wordt er behoorlijk wat energie gestoken in programma’s die sociale veiligheid op scholen bevorderen en leerlingen mediawijs maken. Leerlingen leren zich te verplaatsen in anderen, conflicten op te lossen, positief te reageren op elkaar, goed samen te werken en dialogen te voeren met anderen die verschillen van mening of overtuiging. Dat kinderen en jongeren goed met anderen om kunnen gaan is een belang dat eigenlijk door iedereen wordt onderschreven. Het is niet alleen belangrijk voor vandaag maar een investering in de toekomst van ons allema...

De ouder is een uitdagende partner

04.02.2019
De school moet hun kind natuurlijk goed leren lezen, schrijven en rekenen. Maar ze moet het ook leren autonoom te zijn én een sociaal gevoel te ontwikkelen. Daarbij mag het ene niet ten koste gaan van het andere. “Ouders willen eigenlijk alles”, concludeert Ton Bernts, directeur van Kaski. Dat onderzocht in opdracht van Verus de visie van ouders op brede onderwijskwaliteit. De vier belangrijkste conclusies uit het onderzoek: Ouders willen een onderwijskwaliteit die breed is: naast kwalificatie werkt de school aan persoonsvorming en socialisatie. Autonomie en sociaal gevoel zijn de belangrijkste opvoedingsdoelen voor ouders. En ze verwachten dat de school daar ook aan werkt: dat het kind leert ‘zichzelf te zijn’, zelfstandig en weerbaar is, verantwoordelijkheid neemt én openstaat naar de samenleving Ouders maken zich zorgen over internet en social media, prestatiedruk, normvervaging en afnemende sociale cohesie. Ze zien dat die ook hun impact hebben op de school en willen hierover met de school in gesprek. Óók willen ze dat de school het gesprek hierover met hun kind voert en het weerbaar maakt. School en ouders hebb...

Denk niet: "Help, daar heb je er weer één!'

23.01.2019
Interview met Rinda den Besten (PO-Raad) en Lobke Vlaming (Ouders & Onderwijs) over ouderbetrokkenheid. Goede samenwerking tussen ouders en school bevordert de ontwikkeling, het welbevinden én het schoolsucces van kinderen. Hoe geef je ouderbetrokkenheid op een positieve manier vorm? Een dubbelinterview met Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad en Lobke Vlaming, directeur van Ouders & Onderwijs in het kader van de campagne Samen zijn wij school.  ‘De stem van ouders in het onderwijs kan en moet nog veel meer gehoord worden’, staat op de site van Ouders & Onderwijs. Tegelijkertijd hebben leerkrachten soms ook last van ouders die ‘op hun stoel’ gaan zitten. Waar ligt wat jullie betreft de grens van gezonde betrokkenheid?  Lobke: ‘Ouders willen het beste voor hun kind, dus zij zullen altijd opkomen voor hun belang. Er is wat mij betreft niet één strakke lijn waar je je als ouder wel of niet mee mag bemoeien. Het gaat er meer om dat scholen een open houding hebben richting ouders en duidelijke afspraken met hen maken. En ouders moeten zich daar natuurlijk aan houden.’ Rinda: ‘De grens...