header-bow

Samen zijn wij school

Samen zijn wij school roept ouders en scholen op om nog meer samen te werken aan het succes en welbevinden van leerlingen.

Waarom deze oproep?

De ontwikkeling en het welbevinden van leerlingen is waar scholen en ouders beiden voor staan. Hun goede samenwerking is zowel in het belang van de leerling, de ouder als de leraar.

In de landelijke campagne Samen zijn wij school:

  1. werken scholen en ouders samen aan het succes en het welbevinden van de leerling
  2. respecteren ouders en school elkaars specifieke deskundigheid in opvoeding en onderwijs
  3. nemen ouders en school samen beslissingen over de ontwikkeling van hun kind/de leerling
  4. nodigen ouders en school iedereen uit het voorbeeld van goede samenwerking te volgen

Sta jij hier ook voor? Sluit je dan aan. Onderschrijf deze oproep, vertel je verhaal en deel jouw tip. Samen komen we verder!

> Waarom is het onderschrijven van deze oproep belangrijk?

Deel jouw ervaring!
Klik hier
back-button
Wat fijn dat je de oproep Samen zijn wij school wilt onderschrijven. Hiermee steun je de campagne Samen zijn wij school. Met jouw steun zet je een positieve beweging in gang en draag je bij aan een goede toekomst voor alle kinderen in Nederland. Wie wil dat nou niet?
Verzenden

Ja, dit onderschrijf ik!

Nieuws

Wij nodigen je van harte uit voor de werkconferentie: Samen zijn wij school

25.04.2019
Het campagnejaar 'Samen zijn wij school' zit er bijna op. We sluiten af met een werkconferentie op 13 juni, waarbij ook minister Slob en prinses Laurentien aanwezig zijn. Wil je meedenken over een goede relatie en samenwerking tussen school en ouders en geïnspireerd worden door anderen? Meld je dan aan! Aanmelden kan via informatie@samenzijnwijschool.nl. Wacht niet te lang, want vol=vol. De campagne ‘Samen zijn wij school’ is aan het begin van dit schooljaar van start gegaan om een impuls te geven aan de relatie en samenwerking tussen ouders en scholen. In het afgelopen jaar zijn diverse activiteiten georganiseerd en mooie praktijkvoorbeelden en tips verzameld rondom dit thema. Op 13 juni vindt de werkconferentie Samen zijn wij school plaats. Iedereen die mee wil denken over de goede relatie tussen leerlingen, ouders en school  is van harte uitgenodigd! Tijdens de conferentie worden de successen van het eerste campagnejaar gevierd en wordt teruggeblikt. Deelnemers gaan daarnaast – via een debat en activerende werkvorm – samen aan de slag om verder invulling te geven aan het thema ‘Samen zijn wij school’. Hierbij is ...

Gesprekken op school en soms ook thuis

06.04.2019
Op basisschool De Schakel in Utrecht komen ouders elke woensdagmorgen bij elkaar in de ouderkamer van de school. Tijdens deze ouderinloop komen onderwerpen als opvoeding, taal, gezondheid/leefstijl of onderwijs aan de orde. Vanmorgen gaat het gesprek vanuit de campagne ‘Samen zijn wij school’ over de samenwerking tussen ouders, leerlingen en school. Hoe doe je dat? Wat heb je nodig? Wat maakt dat het lukt? Oudercoördinator mevrouw Benazzi heeft voor deze ochtend weer een volle ouderkamer geregeld. Eerst doet ze in spelvorm een kort namenrondje. Basisschool De Schakel is een vreedzame school en elkaar bij naam kennen past daar ook in. Inmiddels zijn ook twee leerlingen uit groep 8, een stagiair van de pabo, een onderwijsassistent en nog twee ouders van openbare basisschool De Watertoren bij het gesprek aangeschoven. Vervolgens kijkt iedereen mee naar de animatie over het thema Samen zijn wij school. Het gesprek komt meteen op gang. Een moeder geeft aan dat ze zeker weet dat alle ouders graag op deze manier met school willen overleggen: het is belangrijk dat je begrip hebt voor elkaar. Direct gevolgd door een kritische vraag: zien leraren dit ook zo? We leggen de...

Relatie ouder en leerkracht sleutel voor ouderbetrokkenheid

29.03.2019
Kapelle, 26 maart 2019 – Maandag 25 maart 2019 was Samen zijn wij school te gast op SBO Samuël, één van de Speciale Scholen te Kapelle. In een gesprek tussen ouders, kinderen en de school werd opnieuw onderstreept dat relatie en betrokkenheid op elkaar écht het verschil maakt. Jankees de Waal, interim-directeur van SBO Samuel: “De meerwaarde om aan het begin van het schooljaar tijd te investeren in een kennismakingsgesprek tussen kind, ouder en leerkracht betaalt zich absoluut uit.” Tijdens de middag waren naast kinderen, ook ouders, leerkrachten en directies van diverse Zeeuwse scholen aanwezig. Verder waren vertegenwoordigers van landelijke onderwijsorganisaties, afgevaardigden van het samenwerkingsverband Berséba, een beleidsmedewerker van de gemeente Kapelle, en gedeputeerde Harry van der Maas (SGP) present. Belang kind centraal In het rondetafelgesprek benadrukten diverse partijen dat school en ouders niet zonder elkaar kunnen. Bij ouderbetrokkenheid gaat het niet zozeer om praktische zaken zoals schoolschoonmaak, Koningsspelen en andere activiteiten. Het gaat er om dat je als school en ouders rondom het kind staat...