header-bow
Driestar onderwijsadvies
Organisatie
10.09.2018
Ouderbetrokkenheid is een onderwerp dat terecht volop in de belangstelling staat. Ouderbetrokkenheid is een van de belangrijkste pijlers van goed onderwijs. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen hun talenten meer ontplooien, zich meer welbevinden en betere resultaten halen op school wanneer hun ouders en leraren meer samenwerken. Ook voor het gestalte geven aan de identiteit van de school is heldere communicatie met en betrokkenheid van ouders essentieel. Daarom ondertekenen wij dit initiatief!
VCOPS
Organisatie
10.09.2018
Wim Dunsbergen
Schooldirecteur of bestuurder
10.09.2018
VO-raad
Organisatie
10.09.2018
Anoniem
Ouder
10.09.2018
Stichting School & Veiligheid
Organisatie
10.09.2018
VCO Midden- en Oost-Groningen
Organisatie
10.09.2018
ROV (Reformatorische Ouder Vereniging)
Organisatie
10.09.2018
Kinderen zijn erbij gebaat wanneer er een optimale verbinding en samenwerking is tussen ouders en school. Dit geeft duidelijkheid en veiligheid die nodig is bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.
Ouders & Onderwijs
Organisatie
10.09.2018
Voor het schoolsucces en het welbevinden van elk kind, is belangrijk dat professionals, ouders én het kind vanaf het begin van de schoolloopbaan en telkens vanaf het begin van een schooljaar werken aan een positieve vertrouwensrelatie. Daarmee leggen ze een basis om constructief het gesprek aan te gaan als zich op een later moment een vraagstuk voordoet en daar samen in overleg uit te komen. Zo werken we samen ook aan verlichting van de werkdruk voor professionals en vergroting van het werkplezier.
Anoniem
Ouder
10.09.2018
‘Ik heb het zo goed mogelijk geprobeerd uit te leggen maar die ouders snappen het niet.’
Deel jouw ervaring!
Klik hier
back-button
Wat fijn dat je de oproep Samen zijn wij school wilt onderschrijven. Hiermee steun je de campagne Samen zijn wij school. Met jouw steun zet je een positieve beweging in gang en draag je bij aan een goede toekomst voor alle kinderen in Nederland. Wie wil dat nou niet?
Verzenden

Ja, dit onderschrijf ik!