header-bow
Myrthe Meurders
Ouder
13.09.2018
Samen in de klas
Organisatie
13.09.2018
Eens! Wij vinden structurele samenwerking tussen leerkrachten en ouders vanuit hun eigen expertise ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van onze kinderen. Bekijk onze ervaringen op www.samenindeklas.nl.
Mary van den Berg
Schooldirecteur of bestuurder
13.09.2018
Lunamare - OpvoedParty
Organisatie
13.09.2018
Uit ervaring weet ik dat de OpvoedParty een probaat middel is om het gesprek tussen ouders en school op gang te brengen. Juist dat grijze gebied tussen opvoeding & onderwijs, daar waar ze aan elkaar raken, komt in een OpvoedParty tot haar recht. Samen delen van vragen en dilemma's, (h)erkenning zonder te betuttelen. Het werkt! Het versterkt ontspannen en stevig ouderschap, wat weer ten goede komt aan de kinderen.
KOC Diensten
Organisatie
13.09.2018
Esther Pastoor Coaching en Training
Organisatie
13.09.2018
In mijn coachpraktijk voor ouders en opvoeders merk ik dat als het niet goed gaat met een kind, het contact tussen ouders en leerkracht snel kan verslechteren. Biede partijen maken zich zorgen en zoeken naar een manier om het kind passend onderwijs te geven. In plaats van samenwerken, open en kwetsbaar het gesprek aan te gaan, verhard het vaak in wantrouwen en onbegrip. Regelmatig bemiddel ik tijdens gesprekken met ouders en leerkracht. Een goed gesprek klaart enorm de lucht en geeft het vertrouwen dat je allemaal het beste wilt voor dit kind. Dat is het vertrekpunt om samen te werken. Het kind voelt indirect dat ouders en leerkracht weer op 1 lijn zitten en dat geeft het kind ook vertrouwen en veiligheid.
Anoniem
Anders
13.09.2018
Anoniem
Leerling
13.09.2018
Transfysiko
Organisatie
13.09.2018
Ouders en leerkrachten gaan samen aan de gang om positief taalgebruik van hun kinderen/leerlingen te bevorderen.
Jozet Niehof
Ouder
13.09.2018
Ik ben ouder en communicatie adviseur voor het onderwijs. In beide rollen zie ik een duidelijk en groot belang als je als ouder betrokken bent bij de opleiding en de school van je kind. Je kunt je kind stimuleren met het leren. Dat is soms wel eens nodig! En daarnaast is het ook belangrijk om te weten wat er speelt op school en hoe het gaat met je kind. Dat wil je toch zelf ook weten? Als communicatie-adviseur ben ik groot voorstander van ouderbetrokkenheid. Betrokken ouders zijn goed geïnformeerd en dus meer tevreden met de school van hun kind. Voor de school is dat een groot voordeel en dat straalt op veel onderdelen af. Je activiteiten worden beter bezocht, ouders praten positief over je school en je leerlingen halen betere resultaten! En dat helpt weer bij de Inspectiebezoeken.
‘Ik wil nog even wat vragen over de excursie. Dat kan nu wel hé?’
Deel jouw ervaring!
Klik hier
back-button
Wat fijn dat je de oproep Samen zijn wij school wilt onderschrijven. Hiermee steun je de campagne Samen zijn wij school. Met jouw steun zet je een positieve beweging in gang en draag je bij aan een goede toekomst voor alle kinderen in Nederland. Wie wil dat nou niet?
Verzenden

Ja, dit onderschrijf ik!