header-bow

School in Schilderswijk werkt sámen met ouders aan positief gedrag

In de rumoerige aula zitten twee moeders tegenover elkaar. Ze kijken elkaar geconcentreerd aan tot er één iets zegt. De ander begint te stralen en lacht. Leraren van de Haagse Koningin Beatrixschool werkten het afgelopen jaar met de kinderen aan positief gedrag. Hun ouders zijn zo enthousiast dat zij ook mee willen doen.

Het doet wat met je

Tijdens de nieuwjaarsreceptie die de school altijd in september houdt praten ouders, leerlingen en leraren bij. Tweetallen strijken neer in de complimentenhoek, waar ze elkaar iets aardigs mogen zeggen. Zo ervaart iedereen aan den lijve wat dat met je doet: positief aangesproken worden.

“Binnen de Schilderswijk hebben we te maken met een heel leuke, maar ook pittige populatie”, vertelt directeur Lineke de Jong. “Kinderen krijgen niet altijd gewenst sociaal gedrag van huis uit mee.”

Preventief en samen

Wat De Jong niet wil: alleen maar ‘curatief’ bezig zijn met gedrag: corrigeren wat niet goed gaat. “Ik geloof heel erg in een preventieve methode én in ouderbetrokkenheid. Maar ik wil een methode gebruiken die bewezen werkt.”

Het werd PBS: Positive Behavior Support. De Koningin Beatrixschool zit nu in het tweede jaar van een driejarig traject om het sociale gedrag van de leerlingen preventief te beïnvloeden.

Afspraken en beloningen

Heel concreet betekent het dat elke klas positief gestelde gedragsregels heeft afgesproken, gebaseerd op de kernwaarden van de school. “Één van onze kernwaarden is bijvoorbeeld respect en een afspraak kan zijn: We luisteren naar elkaar. Daar horen ook beloningen bij.” Zo kan groep 6 muntjes verdienen bij het naleven van de afspraak en zijn er genoeg muntjes, dan volgt een groepsbeloning.

Ouders staan te popelen

“In het afgelopen jaar heb ik een hele omslag van denken gezien bij collega’s: Dat je het sociale gedrag van kinderen preventief kunt beïnvloeden en op een positieve manier. Je merkt dat kinderen zich hier plezierig bij voelen en dat hun gedrag verandert.” Maar de állergrootste verrassing: “Ouders staan te popelen om mee te doen. Ze willen heel graag samen met ons optrekken omdat ze het gedrag van hun kind zien veranderen en horen wat er op school gebeurt.”

Het is uiteindelijk de bedoeling dat vanuit de school en de ouders ook gewerkt wordt aan een verbetering van het welzijn in de buurt. Hiervoor zijn onder leiding van Lift Cities contacten gelegd met het welzijnswerk, de gemeente en ook de wijkagent. “We willen gaan voor onze buurt, ook al is dat een proces van lange adem”, aldus een moeder.

Het is niet zo dat álles anders is op de school, na één jaar PBS. Maar de start is er, zegt De Jong. “Voorzichtig is het wel voelbaar.”

deel op facebook