header-bow

Gesprekswijzer driehoeksgesprek school-ouder(s)-brugklasleerling

Het is een spannend moment voor zowel kinderen als hun ouders wanneer een kind naar het voortgezet onderwijs gaat. Er breekt een nieuwe periode aan en alles wat zo vertrouwd was op de basisschool ziet er anders uit. Er zijn nieuwe medeleerlingen, nieuwe docenten, nieuwe ouders, nieuwe regels en afspraken. Hoe belangrijk is het dan dat school, ouders en leerling samen een goede start met elkaar maken!


Scholen binnen het voortgezet onderwijs gaan meer en meer over op het zogenaamde driehoeksgesprek waar leerling, ouder(s) en school van het begin af aan samen om tafel zitten.
Met elkaar kijken ze naar wat de leerling nodig heeft. Op deze wijze maakt de school bewust ruimte om het verhaal van de leerling en de ouders zelf te horen. Dat werkt goed, men is enthousiast!

Daarbij is het bijvoorbeeld belangrijk om te horen wat leerling en ouders van het schooladvies vinden, wat de leerling stimuleert en inspireert, of er zorgen leven en of er speciale ondersteuning nodig is. Het sociaal-emotionele aspect verdient ook aandacht in dit gesprek. Vervolgens kunnen er afspraken gemaakt worden over ieders bijdrage aan een goede tijd op de nieuwe school en gaat men ‘samen op weg’.


Hoe werkt de Gesprekswijzer driehoeksgesprek school-ouder(s)-brugklasleerling?
De Gesprekswijzer is een hulpmiddel voor het eerste gesprek in het voortgezet onderwijs, bij de start van het schooljaar. Het doel is voorál om verbinding te maken en om te zorgen dat er gezamenlijkheid ontstaat. Een goede sfeer, ruimte voor het verhaal van de leerling en positieve aandacht helpen daarbij. Het laat de ouders ook vertellen. Zij kennen hun kind(eren) op een andere manier dan docenten en bieden zo waardevolle informatie.
• Voer het gesprek bij voorkeur een paar weken na aanvang van de school.
• Neem minimaal 20 tot 30 minuten, op school of thuis bij de leerling.
• Creëer een setting die voor iedereen prettig en uitnodigend is.
• Vertel na het welkom kort iets over hoe de school de relatie school-ouders-leerlingen ziet en waarom zij zo hecht aan het driegesprek.
• Geef aan wanneer dingen worden opgeschreven en wat hiermee gebeurt.
• Voor de start en afsluiting, zie de suggesties bij: De docent/de mentor.
• Benut de Gesprekwijzer verder vooral ter inspiratie en bepaal zelf welke vragen en onderwerpen meer of
minder aandacht verdienen op dat moment.
• Beantwoord de vragen bij toerbeurt: zo is er ruimte voor ieders verhaal en blijft het gesprek levendig.
• De Gesprekswijzer uitdraaien op A3 biedt een goed overzicht van de mogelijke bespreekpunten.


We wensen je/jullie een goed en vruchtbaar gesprek toe!