header-bow

Verus

Verus is de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs in Nederland. 
Ruim 4000 scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs zijn aangesloten. Vanuit het hart inspireert, begeleidt en ondersteunt Verus bestuurders, toezichthouders, schoolleiders, docenten en ouders.

Verus wil een bijdrage leveren aan goed onderwijs en dat vraagt om visie op wat werkelijk van waarde is. Goed onderwijs is gericht op de (brede) ontwikkeling van kinderen en jongeren, waarbij geloof, hoop en liefde een solide basis vormen. Goed onderwijs kan niet zonder vertrouwen en betrokkenheid tussen ouders, verzorgers en scholen. In deze tijd vraagt het soms extra inspanningen om elkaar te vinden en ligt het gevaar van juridisering van relaties op de loer. Dat laatste moet zo min mogelijk gebeuren, want school en ouders hebben elkaar nodig. Met elkaar kunnen zij ervoor zorgen dat kinderen optimale kansen krijgen om te leren en zich te ontwikkelen.

De campagne roept iedereen op om in positieve zin bij te dragen omdat onderwijs de hele samenleving raakt. Verus is dan ook een enthousiaste drager van de campagne Samen zijn wij school.

www.verus.nl