header-bow

Driestar onderwijsadvies

Driestar educatief is een christelijk praktijkgericht kenniscentrum dat een inspirerende bijdrage levert aan het onderwijs in binnen- en buitenland. Dat doen wij met opleidingen, diensten en producten van Driestar hogeschool, Driestar onderwijsadvies en Driestar managementadvies. Driestar educatief inspireert, vormt en ondersteunt (aankomende) leraren, leidinggevenden aan scholen en opvoeders om goed christelijk onderwijs te geven.

Bewustwording rond de samenwerking tussen school en ouders is belangrijk. Een school borduurt voort op de opvoedingsopdracht van de ouders. Als er een goede samenwerking is, komt dat het kind ten goede. Driestar onderwijsadvies ondersteunt daarom de campagne Samen zijn wij school. Dat doen we met overtuiging en vanuit een heldere visie. Namelijk de visie dat ouderbetrokkenheid niet beperkt mag blijven tot ouderparticipatie. Het gaat om échte samenwerking tussen school en ouders op het gebied van opvoeding en het leren. Daar passen de uitgangpunten en het doel van Samen zijn wij school helemaal bij.

www.driestar-educatief.nl