header-bow

CPS

CPS is specialist in schoolontwikkeling en professionalisering. Wij begeleiden scholen die duurzame schoolontwikkeling of een succesvol veranderingsproces op gang willen brengen. We versterken kennis en vaardigheden van leraren, leidinggevenden en team die zich verder willen ontwikkelen. We ondersteunen scholen in het basis- en voortgezet onderwijs om de samenwerking met ouders te versterken, maar ook in de kinderopvang en het beroepsonderwijs.

Voor CPS is het onderliggende thema van Samen zijn wij School al heel lang belangrijk. Mét ouders komt een school veel verder, dat dragen we ook uit met de concepten Ouderbetrokkenheid 3.0, Leren met Ouders en Narrare. Want leerlingen ontwikkelen zich beter wanneer scholen met ouders samenwerken op basis van drie belangrijke kernwaarden : gelijkwaardigheid, gezamenlijke verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid voor elkaar. Ouders zijn in onze ogen daarom ook geen klanten die als consumenten eisen stellen aan een school en die je vooral tevreden moet houden. Dé reden dat CPS een van de initiatiefnemers van Samen zijn wij School is.

www.cps.nl