header-bow

Community

Wij roepen ouders en scholen op om nog meer samen te werken aan het succes en welbevinden van leerlingen. Met begrip voor ieders rol en verantwoordelijkheid.

Met dat doel hebben we een aantal linked-in groepen aangemaakt om over een bepaald thema te overleggen. Iedere groep kent zijn eigen thema, dat een aspect van de samenwerking tussen school en ouders belicht.
Ben je betrokken bij het onderwijs? Voel je vrij om met ons mee te praten en meld je aan!

Samen de persoonlijke ontwikkeling van kinderen stimuleren

Samen blijven werken, ook als het schuurt

Samen passend onderwijs vormgeven

Samenwerken rond leren en opvoeden

‘Mijn dochter zit vier uur achter elkaar aan haar huiswerk. Is dat de bedoeling?’