header-bow

Samen nadenken over wat je zou moeten leren voor het leven

Ouderbetrokkenheid kent ook een variant die veel verder gaat dan gezamenlijke aandacht voor de individuele leerling. Het Emelwerda College in Emmeloord, een middelbare school voor lwoo-, mavo-, havo- en vwo-onderwijs, betrok de ouders nauw bij het nadenken over de identiteit van de school en de persoonsvorming in het onderwijs.

“Bij het opstellen van een hernieuwde strategische visie zijn we eerst met allerlei mensen in gesprek gegaan. Ouders, leerlingen, vaksectievoorzitters, stakeholders, het MT en de Raad van Toezicht. Allemaal hebben zij meegedacht over de pijlers in dat beleidsplan: kwalificatie, persoonsvorming en socialisatie”, vertelt Marga Sijbom, directeur van de mavo-, havo- en vwo-afdeling.

Er werd een speciale ouderavond belegd op de school. Ruim zeventig ouders gaven daarbij aan wat zij belangrijk vinden om aan hun kinderen mee te geven. Hoofdvraag daarbij was 'Wat gunt u de kinderen van vandaag voor hun verdere leven?' “Dat werden goede gesprekken en mooie contacten waarbij onze waarden vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid centraal stonden. Wij zoeken bewust naar de dialoog om te voorkomen dat je in conflict raakt met elkaar. De educatieve driehoek school-ouder-kind blijft heel belangrijk”, geeft Sijbom aan.

Voor het opstellen van het visiedocument zelf is heel lang de tijd genomen om veel met elkaar te praten. De gesprekken gingen onder meer over geloof en levensovertuiging, over persoonsvorming (talentontwikkeling, keuzes maken), maar ook over praktische zaken als regels en normen voor telefoon- en computergebruik en een klassenapp. “Na de eerste ontmoeting is er een houtskoolschets gemaakt waarop iedereen mocht reageren. Dat kon ook anoniem.”

En de docenten? Uiteraard spelen ook zij in dit proces een rol, benadrukt Sijbom. “Naast kwalificatie gaat het ons ook om de mensen en kinderen hier op school, om de vorming van het kind. Dat gaat verder dan alleen goed gekwalificeerd les geven. Wij hebben nu niet de illusie dat we het nooit meer oneens zullen zijn. Je mag het oneens zijn, als je maar in gesprek blijft en zorgt voor transparantie.”

Bewerking van het artikel “Bewust zoeken naar de dialoog voorkomt conflict” van Joke Waltmans voor Op Adem (Verus 2018)

deel op facebook