header-bow

De Gereedschapskist voor beter samenwerken met Ouders

Jacqueline Blaak, beleidsondersteuner voor 26 basisscholen bij PCBO

Het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid van Hogeschool Rotterdam vult een gereedschapskist met onderbouwde en beproefde werkwijzen om de samenwerking met ouders te versterken. De gereedschapskist is bedoeld voor iedereen die met kinderen of jongeren (en dus ook met ouders) werkt.

De Gereedschapskist is een mooi voorbeeld van hoe wetenschap en praktijk elkaar versterken. 
De materialen, zijn goed onderbouwd en sluiten precies aan op de uitdagingen en de behoeften van ouders en leerkrachten. Op onze scholen werken wij graag met het gereedschap van Martine van der Pluijm;- Thuis in Taal- hiermee kunnen pedagogische medewerkers, leerkrachten in de onderbouw en medewerkers ouderbetrokkenheid, in een heel vroeg stadium in de ontwikkeling van leerlingen, het onderwijsondersteunend gedrag van ouders stimuleren. Zij organiseren inloopmomenten voor ouders en gaan samen met ouder en kind een activiteit doen, waarin de interactie tussen ouder en kind wordt gestimuleerd. Dit wordt door veel ouders zeer gewaardeerd. Maar ook de gereedschappen van Mariëtte Lusse en Monique Strijk, over het betrekken van ouders bij loopbaanoriëntatie en de basale contacten met ouders worden ingezet op onze scholen. Leerkrachten voeren vanaf groep 6 gesprekken met ouders en leerlingen over de overstap van PO naar VO, soms zij leerkrachten zoekende in hoe ze deze gesprekken effectief kunnen voeren en maken dan gebruik van één van de gereedschappen. Dit gereedschap is ook geschikt voor het voortgezet onderwijs. 
 
www.hr.nl/gereedschapskist 

deel op facebook