header-bow
Bijeenkomst:

Mag ik ook iets zeggen?

Datum: 25 03 2021
Locatie: Online bijeenkomst
Aanvang: 19:30
Tot: 21:30

Het interactieve webinar gaat specifiek over het driehoeksgesprek tussen leraren, ouders en leerlingen. Dit zijn belangrijke gesprekken! Want iedereen heeft hierin een stem, met als doel om de leerling verder te helpen met zijn ontwikkeling en de goede relatie tussen school en ouders te bevorderen. 

Onze gespreksleider is Marijke Roskam, die o.a. bekend is als presentatrice van BNR Nieuwsradio. Zij gaat met een aantal mensen, werkzaam binnen het onderwijs, in gesprek over boeiende aspecten van de driehoek ‘school-ouders-leerlingen’.

Het webinar is live en als deelnemer kun je tijdens de uitzending vragen stellen of je eigen inbreng geven. Dat kan door rechtstreeks contact met de gespreksleider of (zonder in beeld te zijn) met behulp van de chatfunctie. Het webinar wordt opgenomen en onderdelen hiervan worden gedeeld via nieuwsbrieven en social media. 

Met het onderstaande formulier kun je je aanmelden voor het webinar. Je krijgt dan enkele dagen van te voren een link gemaild, die je toegang geeft tot het webinar. Wij zien ernaar uit je op 25 maart online te ontmoeten en wensen je alvast veel kijk en luister plezier!

Programma

19:30 uur  Welkom door Marijke en toelichting op het initiatief 'Samen zijn wij school'

19:35 uur  Emancipatie van leerlingen, met Daisy Mertens

Het pleidooi voor ruimte voor de stem van kinderen/jongeren zélf klinkt steeds vaker. Of het nou gaat om klimaatkwesties, zaken die binnen een gemeente spelen, armoedeproblemen oplossen; kinderen/jongeren hebben er een mening over en leveren waardevolle bijdragen aan het gesprek. Binnen het onderwijs zien leraren er ook steeds meer het belang van in om leerlingen echt te horen. Hoe ervaren zij school eigenlijk? Welke kansen zien zij voor zichzelf en ook voor de school om verder te groeien? Hoe geef je autonomie aan leerlingen?

20:00 uur  In gesprek over de VO-keuze, met Annette Diender

En dan is het zover, de overgang naar het VO. De school organiseert een bijeenkomst over de VO-keuze. En dat is fijn, want ouders en leerlingen krijgen niet alleen informatie over de procedure en waar je op moet letten, maar ze gaan ook in gesprek met andere ouders en leerlingen. Leerlingen vertellen over de opdrachten die ze in de klas hebben gedaan. De leerkracht stelt vragen die helpen om te bepalen wat de ouders en leerlingen belangrijk vinden en in spelvorm praten die thuis nog door. Zo’n ‘interactieve ouderavond’ is niet moeilijk te organiseren en het levert veel op.

20:25 uur  Het voeren van een goed driehoeksgesprek, meer regie bij leerlingen, met Nancy van Riet-Bunte en Hanneke de Jong 

Driehoeksgesprekken in het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs worden steeds meer ingezet om de ontwikkeling van de leerling te optimaliseren en de samenwerking met ouders te zoeken. De ontwikkeling/schoolloopbaan van een leerling is namelijk veel meer dan alleen het behalen van cijfers. Hun welbevinden, motivatie en manier van leren, het maken van keuzes en het hoe en waarom daarachter zijn belangrijke onderdelen van deze ontwikkeling. Het driehoeksgesprek geeft alle partijen de ruimte om hierover in gesprek te gaan.

20:50 uur  Bewust kiezen voor het vmbo, met Lucelle Comvalius

Wat kun je doen om de talenten van leerlingen tot hun recht te laten komen? Daarover wordt binnen het onderwijs veel gesproken, ook in het kader van kansengelijkheid. Daarbij hoeft niet iedereen naar het vwo. Nederland heeft grote behoefte, en in sommige sectoren zelfs een tekort, aan vakmensen die praktisch zijn opgeleid. Het vmbo biedt daar een goede basis voor. Toch bestaan er, zowel bij leerlingen als bij hun ouders, (voor-)oordelen over deze opleiding. Het gesprek tussen school, ouders en leerling kan bijdragen aan het wegnemen daarvan en een goede keuze voor deze praktijkopleiding ondersteunen.

21:15 uur  Afronding van het webinar door Marijke 

Marijke Roskam
Marijke Roskam